четвъртък, 24 ноември 2011 г.

Предимства и недостатъци на голямата франчайзинг система – част 2

Едно от основните неща липсващи на по-късните франчайзополучатели е ентусиазмът, който е предаден на първите от самия създател на франчайз системата. За това не е и чудно, че по-старите франчайзполучатели до голяма степен са усвоили маниерите и чертите на основателя, неговата отдаденост  и пълна ангажираност към идеята. Това е и едно от предимствата да бъдеш първи в една развиваща се франчайзинг верига. Дори в изградена система с ясни правила и критерии винаги има разлика от начина, по който мениджърите на средно ниво общуват и управляват с франчайзите в сравнение с начина на общуване на основателя.

За своя успех в дългосрочен план големите франчайз системи трябва да направят своите правила лесно разбираеми и лесно приложими. Това е предимство, защото процедурите и правилата вече са доказали, че работят и са предпоставка за успех на франчайзополучателя. В големите франчайз системи обаче съществува проблема с обратната комуникация и когато даден франчайз предложи идея за оптимизиране на бизнеса отнема много време да се разгледа и оцени, а когато много франчайзи правят такива препоръки става още по-трудно. За сравнение младата франчайзинг верига много по-бързо и лесно реагира на промените и предложенията. За това и когато се избира франчайзинг, към който да се включите един от основните моменти, за който трябва да се поинтересувате е начина на сигнализиране, обработка и вземане на решения за евентуални промени.

Едно от големите предимства на развитите франчайзинг системи е, че размерът им обикновено е силен лост за влияние върху доставчиците да правят отстъпки при доставките. На практика обаче някои франчайзинг системи не споделят тези придобивки, като ги ползват за себе си препродавайки ги на крайния франчайз, генерирайки по този начин допълнителна печалба, и реално това престава да бъде предимство. Колкото по-голяма е франчайз системата толкова по-големи са тези печалби, а съответно и размера на бонусите на мениджърите.

Като заключение бих обобщил, че купуване на франчайзинг в развита система ще има както големите си предимства, така и недостатъците си. Но без значение от това дали ще се участва в утвърдена или нова франчайз система предприемачът трябва да положи значителни усилия да провери своя франчайзодател и да се увери, че ще работи с отговорен и честен партньор, който има лично отношение към проблемите на своите франчайзполучатели, цени взаимните ползи от връзката, но и полага грижи при възникнал проблем, за да гарантира успеха на своите франчайзи.


сряда, 23 ноември 2011 г.

Предимства и недостатъци на голямата франчайзинг система - част 1

Когато се ориентирате към дадена франчайзинг система с много открити обекти и попитате техен представител защо да инвестирате именно в техния франчайзинг 90% от тях ще отговорят изтъквайки неоспоримите предимства да сте част от подобна голяма организация. Ще се посочат предимствата на популярната търговска марка, която е наложена и привлича клиенти, има своите лоялни последователи, които и се доверяват и купуват. Голямата франчайзинг верига има сериозен рекламен ресурс, значителен бюджет за реклама, изградени канали за достигане на посланието на продукта до значителен брой потенциални клиенти ...

Въпреки тези всеизвестни предимства обаче много от франчайзодателите в неофициални разговори посочват и известни негативни отражения от общата политика върху отделните франчайзи. Като основен проблем се посочват промоциите и отстъпките, които веригата обявява. Подобни маркетингови похвати привличат клиентите, но пък и намаляват печалбите на франчайзполучателите, за което те, няма как да бъдат компенсирани. Промоциите водят нови клиенти, но франчайзите започват да питат „Какво става с рентабилността ни?”. Това е и един от основните проблеми на големите франчайзинг системи – добрите за цялата верига идеи и похвати за привличане на клиенти не винаги са добри за отделните франчайзополучатели.

Една от основните причини един бъдещ франчайзополучател да избере франчайзинг като система за бизнес развитие е подкрепата която би получавал за развитието на бизнеса си, разполагат с квалифицирани кадри. Независимо обаче от това колко опит има в подкрепата даден франчайзодател, неговите франчайзи почти винаги се сблъскват с един и същи проблем, а именно, че когато се нуждаят от помощ тяхното искане минава през различни звена на франчайзинг системата докато стигнат до компетентния отдел или човек, който да даде решение на проблема и да се предприемат необходимите действия.

Със сигурност системата за подпомагане на големите франчайз системи е предимство, но когато системата се разраства, не следва това да става за сметка на пренебрегване на нуждите на франчайзполучателите. Малко известен факт е, че например еталонът за франчайзинг „Макдоналдс” е преминал през такъв етап, в който политикана на компанията се е откъснала от нуждите на нейните франчайзи и ръководството не се е вслушвали в исканията им. Когато видели тази си грешка лично Рей Крок се ангажира с подобряването на комуникацията и полагането на грижи от страна на компанията „Макдоналдс” и за най-малкия и затънтен обект на веригата за бързо хранене.

При развитието на една франчайзинг система се забелязва, че обикновено първите франчайзи обикновено имат много общи черти с изначалната идея на компанията за правене на бизнес и много по-добре познават процесите и знаят защо тези процеси и процедури са такива. За разлика от тях по-късните франчайзи изпълняват сляпо предписанията на оперативните наръчници без да се замислят и да познават в дълбочина бизнеса и спецификите му. Това се обяснява с факта, че когато франчайзинг веригата е все още малка франчайзодателят има повече време и отделя повече внимание на отделния франчайз. С разрастването на веригата обаче това се променя и дори често основателят и не контактува с франчайзите, освен на семинари или други корпоративни събития.