сряда, 31 август 2011 г.

Как да изберем франчайзинг?

В условията на пазарна икономика всеки предприемач стартиращ нов бизнес е изправен пред много въпроси, рискове и неизвестни. От едната страна е мечтата сам да си е шеф и да определя бъдещето си, но и риска да претърпиш неуспех, а от другата да бъде в сравнително подчинено положение, работата му да се определя от строги наложени от вън правила, но за сметка на това рискът от неуспех на новия бизнес да е сведен до минимум, какъвто е вариантът със закупуването на франчайзинг.

Практиката изобилства от примери за неуспешни бизнес начинания, загубени чрез неудачен избор на бизнес модел капитали, експерименти и лутане между различни идеи, теглени кредити в името на мечтата да успееш и последвалите след това драми в личен план.

Макар, че такива истории са отказали много млади инвеститори, и са накарали други сериозно да се замислят за това как да инвестират трудно спечелените си средства, положителното от тях е, че все по-често дори в България кандидат предприемачите се обръщат към франчайзинга като система за стартиране на бизнес.

Въпреки, че е несъвършен франчайзингът поне за момента остава най-сигурния начин за навлизане в света на бизнеса. Но не всеки човек е създаден за всеки бизнес. Индивидуалноста в разбиранията, инетересите и опита на потенциалните инвеститори определят и сферата на бизнес, в която ще се развива франчайзинг. За да има все пак успешно навлизане в дадена бизнес бъдещия франчайзполучател следва да вземе предвид следните съвети:

Предприемачът не трябва да взема импулсивно решението да навлезе в даден бизнес и закупуването на франчайзинг за него. Това следва да бъде в резултат на получена достатъчно информация за бизнес концепцията на франчайзодателя, като тази информация следва да бъда набавена от всичи възможни източници, защото обикновено един франчайзинг изисква значителни финансови средства. Когато на инвеститорът станат ясни параметрите на франчайзинга – концепция, инвестиция, франчайзинг такси, обучение, подкрепа, маркетинг, стабилност и репутация на бранда, следва да се пристъпи към закупуването му. Не на последно място бъдещият франчайзполучател следва да съобрази на база получената информация дали развитието в съответната дейност би му допаднала чисто субективно.

Във връзка със съвета от предходната точка ще акцентирам върху разбирането на концепцията като най-важна стъпка при вземането на решение. Между франчайзодателя и франчайзполучателя трябва да има сходство във вижданията за това как трябва да се развива един бизнес. Ако франчазполучателят не разбира корпоративната логика, не е убеден, че това е правилния начин за точно този вид бизнес или има съмнения относно успеха на даден франчайзинг следва да обърне погледа си в друга посока. Детайлното запознаване с концепцията на даден франчайзинг е от съществено значение на само за избора му, но и за това той да функционира успешно след закупуването му. Личната мотивация на франчайзполучателя, подкрепена от вярата му в бизнес модела е основен фактор определящ успеха на всеки един франчайзинг.

Важно е избирайки франчайзинг съответния кандидат предприемач за разбере, че ставайки франчайзполучател той ще има свой бизнес, но и шефове, но това не означава, че работата и отговорността за вършенето на работата ще бъде прехвърлена на други хора. Получателят на франчайз трябва да взаимодейства с персонала си и клиентите, за да контролира изпълнението и да гарантира качеството на предлаганата услуга под конкретната марка. Личния му принос, усилията, трудът, които са положени съгласно правилата са немаловажен фактор за успеха на новостартиралия бизнес.

Накрая, но не на последно място е съветът даван от много специалисти занимаващи се с франчайзинг, а именно да се инвестира в бизнес, който инвестира в себе си. Ако след внимателно проучване да конкретен бизнес модел забележите, че франчайзодателя не инвестира в откриването на собствени обекти, не се грижи за популярността на марката, не рекламира и е съсредоточил развитието на бизнеса си само под формата на франчайзинг по – добре да не се рискува със закупуването му.

Въпреки, че тези съвети не покриват всички въпроси касаещи закупуването на нов франчайзинг, те могат да служат като отправна точка на бъдещите франчайзполучатели при избор на модел за стартиране на бизнес, както и да окажат влияние при избора дали да се стартира един бизнес самостоятелно или посредством доказания във времето франчайзинг модел. :)

Лазар Белев

Източник: http://www.axeny.com 

Франчайзинг - често срещани заблуди

Много често в практиката си срещам хора, които са преценили добре възможностите си и са решили за себе си да инвестират във франчайзинг. Моето виждане, макар и пристрастно, е че франчайзинът наистина е едно добро решение за започване на собствен бизнес с минимални рискове. В ерата на интернет много често разговаряйки с потенциални франчайзполучатели попадам на хора добили представа за тази форма на сътрудничество от интернет и от публикациите във виртуалното пространство на знайни и незнайни „експерти”. От личния си опит, а и от разговорите с колеги занимаващи се в областта стигнах до извода, че по темата има доста неясноти, но най-често срещаните заблуди по отношение на франчайзинга са следните:

Заблуда № 1: Франчайзингът е бизнес формула за 100% успех. Тази заблуда много често се тиражира както от експерти в областта /все пак и те трябва да печелят/, така и от недобросъвестни франчайзодатели. В действителност франчайзингът дава известен комфорт по отношение на работа под утвърдена марка, прогнозиремост на доход, подкрепа от подготвени специалисти, маркетинг на бранд, бизнес план и т.н. Но да се разчита само на това за успеха е несериозно. Като всеки друг бизнес и този стартиран като франчайзинг е зависим от здравата работа на франчайзполучателя, мотивацията му и способността му да следва заложения за обекта му бизнесплан. Не следва да се забравя, че като всеки друг бизнес и франчайзингът може да бъде неуспешен, като в преобладаващия брой случаи това се дължи на грешки на франчайзполучателя – непълно разбиране на концепцията франчайзинг, прекомерен индивидуализъм, недобре усвоен материал при обучението.

Заблуда № 2 Ще намеря лесно капитал за да финансирам бъдещия си франчайзинг. Доста от хората решили да се впуснат в бизнеса разчитат на финансиране от страна на банките на бъдещия им проект. За съжаление тук ще разочаровам кандидат инвеститорите – българските банки, за разлика от посестримите си в чужбина не приемат като основание за отпускане на бизнес кредит един добре изготвен бизнес план за работа под търговската марка на известен франчайзодател. Това е и една от основните причини да няма по-бързо и динамично развитие на франчайзинг системите в България.

Заблуда № 3 Конкуренцията е нещо лошо. Не винаги. Много често ми задават следния въпрос – „ Добре, вие ми давате правото да работя под вашата марка на тази територия, но какво правим ако там има конкуренция?” Ами отговорът ми е „Просто ще работите по-здраво и с по голяма гъвкавост и креативност от конкурента си, като ние ще ви помогнем за това.” Често се поставя и въпросът за това да се отваря и втори франчайз обект на дадена територия и ефекта му върху доходите на първия обект. Практиката показва, че предвид това, че начинът и стилът на работа ще са еднакви /установени от оперативния наръчник/ освен по-добро представяне на продукта или услугата върху определената територия, последващото увеличаване популярността на бранда води до подобряване на доходността и на двата обекта. Също така е налице и „стягане на редиците”, при което и двата франчайзинг обекта мобилизират служителите си за по-добро обслужване, а и новите идеи, идващи на поставените в конкурентна среда франчайзполучатели за подобряване на операциите винаги са от полза.

Заблуда № 4 Да избереш голям и доказан франчайзинг винаги е по-добре. И тук медалът има две страни. От една страна наложена марка за продукт или услуга, разпознаваемост, маркетинг, вече убедени в качеството клиенти. От друга обаче всичко това може да не се дължи толкова на качеството на продукта или услугата на франчайзодателя колкото на агресивната му рекламна политика, скъпи консултанти и добър мениджърски екип. Все пак не трябва да се забравя, че всеки голям франчайзинг някога е бил малък. Основно при избора на франчайзинг трябва да бъда задълбочено предварително проучване на качеството на услугата и подкрепата, която се получава от компанията предлагаща франчайзинг. Не на последно място развиващите се франчайз вериги имат предимството да бъдат по-гъвкави и да предлагат по-добри условия.

Заблуда № 5 Никога не бъди първи в дадена франчайз верига. Определено бих подкрепил подобна теза ако се касае да си франчайз получател на компания с един или два офиса. В този случай франчайзодателя има концепцията, но няма опита, и когато реално проблемите завалят той няма да бъде от особена полза. В тази връзка е добре бъдещия приобретател на франчайзинг да прецени дали иска да играе ролята на опитно зайче и да рискува капитала си. Ако компанията франчайзодател обаче има стабилно изградена мрежа от собствени офиси, продава стабилно от години своя продукти или услуга, няма проблем да бъдете и първи. В този случай предоставящата франчайзинг фирма вече има опита, отстранила е грешките в собствените си офиси, сблъскала се е с проблеми и е открила решенията им, като с това те могат да ви бъдат полезни за успешното развитие на прохождащия ви бизнес. Да не забравяме все пак, че най-ценното в един франчайзинг е именно придобитото от проби и грешки ноу-хау.

Заблуда № 6. Популярен продукт или услуга винаги гарантират успешен бизнес. В добри години за икономиката това важи с пълна сила. За съжаление в момента светът все още се възстановява от Световната икономическа криза. Колкото и да е харесван един продукти и да има своите верни последователи имайте предвид, че в момента най-добрата инвестиция е във франчайзинг гарантиращ задоволяването на ежедневна потребност. Франчайзингът на продукти или услуга, които са пряко в сферите храна, облекло, финанси и т.н. ниши за стоки и услуги от първа необходимост ще донесат по-добра доходност отколкото последните модни хитове – фотоепилация, солариуми и т.н. неща, без които човек би могъл да живее без да забележи липсата им.

Автор: Лазар Белев

Източник: http://bgarticle.com/

Франчайзинг - плюсове за младия предприемач

Франчайзингът е една от най-успешните и признати системи за бизнес успех. Той има неоспорими предимства за страните пред другите концепции за стартиране на бизнес в няколко направления. След като в предишна статия разгледах предимствата на франчайз системата от гледна точка на франачайзодателя в настоящето изложение ще направя кратък преглед на плюсовете за насрещната страна. Много често прибягвайки до закупуване на франчайзинг за стартиране на даден бизнес младия предприемач е привлечен от стабилността на доказан бизнес модел даващ сигурност в сравнение със самостоятелния старт на определено комерсиално начинание. Предимствата за него са в следните насоки:

Нисък риск за инвестицията. Франчайзингът е бизнес модел основан на доказани идеи, процедури и реализации. За разлика от стартирането на бизнес от нулата влизането във франчайзинг верига има предимството на много по-ниския риск, което се потвърждава от изследванията на франчайзинг асоциациите .

Работа под известна и разпознаваема търговска марка. Много трудно може да се оцени истинската стойност на това да се работи под утвърдена марка, превърнала се в синоним на качество и успех. Наложената марка на компания предлагаща франчайзинг гарантира вече убедени да купуват клиенти, с което се пропускат трудностите съпътстващи създаването на клиентела. Но за да изпълнява тази си функция марката на франчайзодателя трябва задължително да бъде наистина силна.

Неоспоримо предимство за франчайзполучателят е, че не се налага да взема сам важните решения. Осигурената от компанията франчайзодател подкрепа дава сигурност на стартиращия бизнес. Подкрепата оказвана под формата на обучение и съвети е от основните фактори предопределящи успеха на даден франчайзинг. И обучението и подкрепата след стартирането са мерки целящи преодоляване на липсата на опит у франчайзполучателя в бизнеса и превръщането му от начинаещ инвеститор в пълноценен и равностоен франчайзинг партньор.

Ако живеехме в нормална държава стартирането на бизнес под формата на франчайзинг щеше да е много по-лесно предвид това, че риска при бизнес кредит ще бъде несъпоставимо по-нисък отколкото при самостоятелен старт. За съжаление бизнес кредитирането в България не е достигнало до това си ниво на развитие и франчайзинг бизнесът скоро няма да се ползва с благоволението на банките.

Следващото, което би накарало даден инвеститор да се обърне към франчайзинг концепция за стартиране на бизнес е по-високия процент печалба, който са реализира още от стартирането на бизнеса. Това е възможно благодарение на множество фактори като разпознаваемост на марката, популярността добивана от корпоративната реклама, покупателната способност на веригата, която дава възможност суровини и материали да се получават на много по-ниски цени, както и вече изградената клиентела.

Лазар Белев

Източник: http://ipotpal.bg/ 

Франчайзинг - плюсове и минуси


  франчайзинг 

Като всяко нещо и франчайзингът има своите както положителни така и отрицателни страни. Когато е изправен пред дилемата дали да започне самостоятелно бизнес или да избере варианта със закупуването на  франчайзинг предприемачът трябва да претегли и за себе си да реши коя от опциите го устройва в по-голяма степен.
Плюсове:
1. Наложена търговска марка и изградена система за контрол и управление, правеща възможно стартирането на бизнес с минимални усилия от страна на предприемача
2. Много по-нисък риск от неуспех на предприятието – според статистики в САЩ бизнесът стартирал като франчайзинг има 5% вероятност да не успее, докато при самостоятелното стартиране на бизнес неуспехът е между 30 и 70 % в зависимост от вида му.
3. Франчайзполучателят може да разчита на помощта и подкрепата на предлагащата франчайзинг компания, както и на останалите франчайзполучатели, с които може да обменя идеи и да следи напредъка си.
4. Франчайзинг може да се стартира и с минимален или дори никакъв опит в даден бизнес. Грижа на франчайзодателя е да подготви персонала за стартиращия франчайз, и да даде готови решения на проблемите на начинаещия предприемач.
5. Франчайзполучателят се ползва от рекламните кампании на франчайзодателя и от увеличаващата се популярност на цялата франчайз верига и съответно на предлаганите от нея стоки или услуги.
6. По-ниски цени за закупуване на материали и суровини, предвид това, че те се закупуват на едро за цялата верига от франчайз обекти, а не само за един обект, за което се ползват отстъпки.
7. При закупуване на франчайзинг съществува възможността с успешното му развитие да се закупуват и франчайзи за други обекти при по-добри условия.

Минуси
1. Франчайзполучателят, който се е обвързал с дадена франчайз концепция не е напълно независими, и за да вземе решение за бизнеса си трябва да се съобразява с процедурите на франчайзодателя.
2. Предприемачът е обвързан с методите и операциите, с които даден франчайзинг го задължава и те не могат да се променят освен ако франчайзодателят не реши.
3. Франчайзполучателят трябва да плаща месечна такса, която обикновено се определя като процент от месечните доходи – печалба или оборот.
4. Разходите за закупуване на франчайзинг могат да са по-високи отколкото тези при стартирането на самостоятелно предприятие в същата сфера на бизнес.
5. Ограничения от страна на франчайзодателя за цените на които може да се предоставя стоката или услугата в зависимост от особеностите на конкретния пазар.
6. Ако франчайзодателят по някакъв начин се компрометира и репутацията на марката му бъде накърнена това се отразява негативно върху цялата франчайзинг верига.
7. Предприемачът бива обвързан с подробен договор, който има много клаузи за това как да се работи и сериозни неустойките в случай на неспазването му.

Лазар Белев

Източник: http://www.radiowish.net/

Франчайзинг - предимства за франчайзодатели


Франчайзингът е призната система за стартиране на бизнес с неоспорими предимства както за франчайзодателя така и за франчайзполучателя.  За франчайзодателят основната полза е, че се използва капиталът на други стопански субекти, който в комбинация с изградена стройна концепция и строги правила прави така, че с използването на минимум средства се постига максимум ефект в насоките популяризиране на марка и покритие на територия.

При стартирането на бизнес основен проблем представлява прогнозното количество финансови средства, които ще бъдат инвестирани. Ако бизнесът внезапно покаже нужда от повече от предвидените средства това може да е сериозен проблем. За разлика от това един получател на франчайзинг винаги знае предварително колко средства ще са му необходими за старт и колко ще са последващите инвестиции, както и срока, в който ще се направят. Това е и предимство за франчайзодателят, който с подписването на договора знае на какви средства ще може да разчита, както и територията, на която ще предлага стоката или услугата си.

На много места се посочва, че ноу-хау е сърцето на франчайзинга. Обучението и мотивираните служители са базови предпоставки за успеха на всеки франчайзинг обект. Тъй като е трудно да поддържаш високо квалифицирани мениджъри предимството за развиването на система от франчайз обекти, е че франчайзодателя обучава такива управленски кадри, които освен, че са мениджъри са и лично заинтересовани от успеха на конкретния франчайз, защото инвестицията им е вложена в него. Получава се перфектната  комбинация от детайлно запознат с франчайз системата  служител с висока мотивация. За това и собствения ми опит показва, че доста често франчайзинг офиса е по-ефективен и печеливш от офис на компанията франчайзодател.
Друго предимство е, че чрез разширяването на мрежата от франчайз офиси се увеличава общата покупателна способност на веригата.  Колкото повече офиси има, толкова по-големи са поръчките за консумативи, материали, машини и т.н. Колкото по-евтини са изходните суровини или цени на услуги, толкова по-голяма е печалбата.

Когато франчайзинг веригата расте тя увеличава репутацията си както и популярността на марката под която предлага продукти на франчайзодателя. Увеличената репутация води до други желаещи да отворят франчайз обекти. От там още по-голямо доверие, покупателна способност, популярност на марката, а от там и по-голяма печалба.

С повече франчайз обекти франчайзодателя може да си позволи по-големи разходи за реклама, което води до по-добра познаваемост на пазара, което пък води до конкурентно предимство. С обединяването на средства от голям брой франчайзполучатели се повишава обемът и качеството на рекламата, като със сравнително малка финансова тежест се генерира по-голям положителен ефект за цялата франчайз верига.

За франчайзодателят откриването на повече франчайзинг обекти е равно на по-голяма печалба, която се реализира в следните направления. По-изгодни цени, за закупуване на задължителните суровини и материали, ежемесечната франчайзинг такса /роялити/, продажби, отстъпки за количество от доставчици.

Като се време предвид, че това е приход без инвестиране на собствени пари за разход, може лесно да се разбере защо все повече и повече от успешните компании се насочват към франчайзинг като концепция за разширяване на мрежите си от офиси.

Лазар Белев

Общи черти на договора за франчайзинг


Договорът за франчайзинг е двустранно писмено споразумение уреждащо в подробности отношенията между франчайзодателя и франчайзполучателя и взаимните им задължения по отношение на съвместния бизнес.

Франчайз договорът и франчайзинговата дейност не са уредени в българското законодателство и съдържанието на споразумението се определя от волята на страните, доколкото не противоречи на закона. Въпреки това накратко ще засегна  основните моменти.
В началото на договора се описват страните, същността на франчазинга, търговски марки, ноу-хау, авторски права и кой и на какво основание ги притежава. Въпреки, че франчайзполучателят е собственик на закупувания бизнес, франчайзодателят определя начина, по който продуктите или услугите ще се предоставят на клиентите. Поради спецификата на някои франчайзи процедурите могат да бъдат доста обемни и тогава договора препраща към оперативния наръчник, поради безсмислието да бъде изготвен договор от 200 и повече страници.
Важен момент в договора за франчайзинг е срокът. Той варира при различните франчайз системи, но едно от най-важните изисквания, на които той трябва да отговаря е да бъде достатъчно дълъг франчайзполучателят да може да възвърне направените инвестиции и известен период от време след това. Обикновено в клаузата за срок се предвиждат и опциите за удължаване на договора, като преимуществено те са в полза на франчайзодателя.Друга ключова клауза в договора е териториалният обхват на предлагания франчайзинг. Може да съществува като възможност екслузивни права за дадена територия, но може и да го няма като франчайзодателят да е предвидил възможността на една и съща територия да се отворят няколко франчайз обекта.

Основен момент са и таксите, които франчайзполучателя плаща за франчайзинг пакета. Подробно се описват таксите за управление, авторски, лицензионни възнаграждения и това което се получава срещу тях. Описва се размерът, начинът на плащане, как се определя размерът има ли гратисен период и т.н.

Стигаме и до частта със задълженията за страните. Обикновено за франчайзодателят съществува задължението да предложи обучение на персонала, оборудване, оперативно ръководство, техническа и консултантска помощ. От друга страна франчайзполучателят е длъжен да полага грижата на добър търговец за развитието на бизнеса и репутацията на марката, под която работи, както и да заплаща договорените такси, като това е най-общо.
В края на договора се уговарят неустойките за неизпълнение на договорните задължения, писмените предизвестия за прекратяване, причините, поради които ще се прекрати. Ако прекратяването не е по вина на франчайзполучателя следва да се предвиди възможността за компенсиране, изцяло или отчасти за направената по франчайзинга инвестиция.

Лазар Белев


Франчайзинг - стъпка по стъпка

Когато един предприемач реши за себе си, че трябва да стартира своя бизнес под формата на франчайзинг на известна марка или услуга това е първата малка крачка по пътя на превръщането му във франчайзполучател. Неправилно се смята от повечето кандидати за франчайз, че за да се случи това просто трябва да се избере от списъка с франчайзи един от тях, да се види колко струва и да се реши кой точно да купи. В действителност процесът не е нито толкова бърз, нито толкова лесен. Франчайзингът преминава през няколко етапа, които могат да варират при различните франчайзодатели, но като ключови моменти са изключително сходни. Следва да се има предвид, че като система за бизнес партньорство един франчайзинг създава за страните дългосрочни бизнес отношения /5-10 години/ и за двете страни се пораждат сериозни задължения и отговорности. В тази връзка предприемачът следва да извърви следните стъпки по пътя от решението до превръщането му във франчайзполучател:
Стъпка 1: Намерете франчайзинг концепция, която да ви допада. За тази цел е целесъобразно предприемачът да разгледа наличните и достъпни за него концепции и възможности. Едно добро начало в тази насока за България е директорията franchising.start.bg , където можете да откриете богат списък от предлагани в нашата страна франчайзи. Но как да изберете точно най-подходящия за вас франчайзинг? Съобразете бъдещата сфера на бизнес със следните фактори – населено място, специфика на бизнеса, вашите финансови и човешки ресурси, за да отговорите на този въпрос и направете правилния избор.
Стъпка 2: Подаване на формуляр за кандидатстване. След като са разгледани наличните възможности кандидат франчайзполучателят следва да подаде до избрания франчайзинг формуляр за кандидатстване. След като франчайзодателят получи информацията ви следва насрочване на среща за първоначално проучване и изглаждане на неяснотите. Франчайзодателят може да изисква от кандидата допълнителни документи, справки, а франчайзполучателя следва да има подготвени въпроси за неяснотите по франчайзинг концепцията.
Стъпка 3. Взаимно проучване. След първоначалната среща и уточняване на основни моменти и неясноти следва са се пристъпи към взаимно проучване касаещо сферите – стабилност на компанията, опит, репутация, маркетинг на бранда, осигурена подкрепа, данъчни и осигурителни задължения и др. Предлаганата концепция следва да бъде детайлно проучена от франчайзполучателя преди да се пристъпи към подписването на договора за франчайзинг. Възможно е обема информация на франчайзинг концепцията да е значителен и да изисква технологично време за пълното и проучване. Все пак основните моменти са работно време, такси, подкрепа, обучение, реклама, взаимни права и задължения. С особено внимание трябва да се разгледа раздела за подкрепата, която франчайзодателя предлага, като тя може да е различна в зависимост спецификата на предлагания франчайзинг.
Стъпка 4. Подписване на договор за франчайзинг. След като франчайзполучателят детайлно се е запознал с концепцията, разбрал е правата и задълженията си по договора, осъзнал е, че това ще бъде едно дългосрочно сътрудничество идва ред на подписването на договора. Задължително подписването следва да е предшествано от консултация с юристи, както и от период за размисъл, а при необходимост и допълнителни срещи с отговорните за франчайзинг програмите служители.  На тези предхождащи подписването на договора срещи следва да се изяснят всички спорни моменти, които не са били забелязани при първоначалната среща и след проучването на предоставената франчайз концепция.
Стъпка 5. Обучение.  Това е едно от най-големите предимства на франчайзинга. Някой преди вас да е минал по трънливия път на успеха и да ви предаде опит, който да предпази от грешни стъпки стартиращия ви бизнес. Франчайзодателят е създал концепция, проучил е пазара, разработил е продукти или услуга, наложил е бранд и е готов да сподели с франчайзполучателя своите търговски тайни, маркетинг и програми за обучение естествено срещу определена такса.  Ноу-хау е истинската същност на франчайзинга и върху този момент следва да се акцентира при взаимното проучване. Колко време, къде, какви допълнителни разходи ще има за него, дали ще се обучава персонал или самия франчайзполучател. Това са задължителни въпроси, на които следва да е отговорено още на стъпка 3. В тази стъпка е включен и подбора на персонала, който обикновено се избира по критерии на франчайзодателя.
Стъпка № 6. Избор на офис, одобрение и брандиране. Тази стъпка обикновено се прави едновременно със стъпка 5. Избор на подходяща и комуникативна локация, проучване на пазар, брандиране, доставка на рекламни материали. Обемът на реклама и местоположението на бъдещия франчайз офис зависят до голяма степен от спецификата на предлагания франчайзинг – продукти или услуга, пласиране или производство и т.н.
Стъпка № 7 Откриване на франчайзинг офиса.  След като е извървян нелекият път за придобиване на франчайзинг е време предприемачът придобил качеството франчайзполучател да стартира реално работата в своя нов офис. От тук нататък от неговата мотивация, креативност, а и от подкрепата, която получава от своя франчайзодател зависи новостартиращият франчайзинг да се превърне в печеливш бизнес.
Автор: Лазар Белев
Източник:    http://razkazi.info/

Кой е най-подходящия франчайзинг за Вас?


На много места в интернет можете да срещнете съвети за това, че започвайки нов бизнес една от най-удачните форми е закупуването на франчайзинг. Интернет изобилства от напътствия за това какво трябва да знаем при среща с франчайзодател, през какви етапи преминава самата процедура по закупуване на франчайз, какви такси се дължат, но почти никъде няма отговор на въпроса „Кой е най-подходящия франчайзинг за мен?” В следващите редове ще се опитам да дам отговор на този въпрос на база собствения си опит като отговарящ за франчайзинг програмата на компанията за която работя.

Ако след като е решена първоначалната дилема  – собствен бизнес или франчайзинг и отговорът е в полза на втората възможност бъдещия франчайзинг партньор следва да избере в коя точно бизнес сфера ще се развива. За тази цел младия предприемач трябва да си отговори на следните въпроси:

Какво харесвам, от какво се интересувам? Бъдещия франчайзинг до голяма степен следва да  е съобразен с личността и характера на франчайзполучателя – С неговите интереси, страсти, хобита, тъй като това е една от основните предпоставки работата да носи удовлетвореност и да се работи с желание.

Какъв е финансови ресурс, който мога да отделя за стартиране на франчайзинг? Поинтересувайте се от това до какъв бюджет имате достъп, защото въпреки, че сте избрали франчайзинг, който Ви допада може да се окаже, че не притежавате необходимия стартов капитал. Хубаво е да имате предвид , че конкретно в България парите необходими за стартиране на франчазинг са между 3000 и 300000 лева.  От лични наблюдения смея да твърдя, че евтините франчайзи определено не ми се покриват с представата за мечтана работа. Интересно е да се знае, че например в България съществува Франчайзинг за изтребване на вредители ………. Това определено не е работа мечта. :) 

Какво е положението на пазара на компанията франчайзодател? Постарайте се да направите възможно най-пълно проучване на бизнеса, на който сте се спрели, посетете сайта на компанията, разгледайте по възможност някой техен франчайзинг обект, проучете какво се включва във франчайзинг пакета, франчайзинг таксите, готовността да Ви предоставят оперативен наръчник, сроковете от момента на подписване  на договора до отварянето на бъдещия обект. Обикновено сериозните франчайзодатели имат предварителен отговор на въпроса за колко време инвестицията ви ще се възвърне, но имайте предвид, че тези данни са само прогнозни на база съществуващи обекти – съществуват доста променливи, които могат да ускорят или забавят този процес. Събраната информация и финансовите ви възможности са от изключителна важност за решението да изберете точно този франчайзинг.

Не разбирам много от франчайзинг, да се консултирам  ли с експерти? Въпреки, че се препоръчва допитване до хора компетентни в областта, аз лично смятам, че това едно излишно и струващо пари упражнение. На въпросите, на които нямате отговор много често може да се отговори в интернет или от упълномощените да преговарят с  вас за франчайзинг служители на компанията. За консултация с адвокат преди подписването на договора за франчайзинг обаче съм твърдо „ЗА”  - по този начин ще защитите максимално интересите си, но това е на един доста по-късен етап.

След като отговорите на тези въпроси, касаещи основно техническата част си задайте и въпросите касаещи вашата собствена личност и това как ще се отрази включването във франчайзинг верига  на начина ви на живот, а именно:
Какви са силните и слабите ви страни, и как биха се отразили на работата ви? Можете ли да следвате инструкции или сте непоправим индивидуалист? Можете ли да бъдете част от екип, и да следвате правилата му? Все пак франчайзинга е екипна работа съчетание от вашия труд и опита на вашия франчайзодател.  Колко дълго сте готови да чакате?  и т.н. Задайте си отново въпроса Защо искам да работя именно тази работа? и Защо точно с този франчайзинг партньор?

След като отговорите на тези въпроси вие ще сте една крачка по-близо до стартирането на Вашия франчайзинг бизнес, като изборът или решението да посветите времето, труда и креативността си ще бъде резултат задълбочена проучване на франчайзинга и собствената Ви личност, а не в резултат на моментна емоция. :) 

Лазар Белев

Източник: http://www.inarticle.info/ 

Франчайзингът - синоним на успех


Всеки, който сериозно се интересува от материята фрачайзинг знае, че в световен мащаб съществува тенденция на непрекъснато увеличаване на популярността му като форма на сътрудничество. Едва ли когато преди 150 години Исак Сингер подписва договори за ексклузивно право на подръжка на предлаганите от него шевни машини на дадена територия е предполагал какво ще представлява франчайзингът днес. Хиляди фирми са разпространили продуктите или услугите си на национално или световно ниво използвайки тази форма на сътрудничество и са дали тласък на тази нова форма на бизнес отношения. Изниква въпросът на какво се дължи този успех?
Отговорът не е кратък и едностранен. Франчайзингът преди всичко е разпознаваемост на дадена марка за продукт или услуга. Когато франчайзополучателя купува франчайзинг той купува предварително създадени и моделирани фирмени имидж и клиентела. Самата концепция за правене на бизнес трябва да бъде пожелана от франчайзполучателя. Но за да бъде пожелана тя трябва да е доказано работеща и успешна. Средните по бизнес стандартите фирми обикновено трябва да работят десетилетия, за да се докажат, изгладят процесите и наложат марката си. В този смисъл донякъде франчайзингът е привилегия на големите в бизнеса.
Но какво кара предприемачите все по-често да се насочват към франчайзинг за започване на бизнес?
На първо място ниската степен на риск, според международни изследвания едва около 4% от бизнеса стартирал като франчайзинг претърпява неуспех. За сравнение при новите фирми, които стартират самостоятелно процентът на фалиралите фирми в някои сектори достига 80%. Малкият процент неуспех се дължи на самата специфика на франчайзинга. Компанията франчайзодател е имала време да изчисти процедурите и документите си така, че да изследва и открие слабостите в концепцията си и да предостави на франчайзполучателя максимално работещ модел. Франчайзодателят инвестира много време и средства за да направи разпознаваем своя продукт или услуга и да сведе информацията за тях до максимално широк кръг от хора. Франчайзодателят създава образ, желан от клиентите, а от там и желан за предприемача закупуващ франчайзинг.
Освен образа и положителното отношение към продукта важен фактор за успеха на всеки франчайзинг е и ноу-хау, което франчайзполучателя получава при обучението. Целта на обучителната програма е всеки аспект от бъдещия бизнес да бъде сведен до знанието му – работно време, персонал, процедури, реклама, счетоводство, работа с машини и консумативи и т.н. За целта се издават и т.н. нар оперативни наръчници съдържащи стъпка по стъпка всички операции от ежедневието на франчайзинг обекта. В практиката на много франчайзодатели влиза и процедурата при стартиране на нов франчайз обект да се изпраща представител, който въпреки обучението в първите дни от старта на франчайзинга да присъства и да отстрани евентуални малки пропуски, а също да вдъхне увереност на франчайзполучателя.
Не на последно място за успеха на франчазинга има роля и контролът осъществяван от франчайзодателят, с което се гарантират спазване на процедурите и контрол на качеството, което пък от своя страна кореспондира с образа на съответната марка.
Всичко това прави франчайзинга предпочитан нискорисков вариант за стартиране на нов бизнес.
Пълен списък на франчайзите в България можете да намерите в портала http://franchising.start.bg/
Лазар Белев