четвъртък, 24 ноември 2011 г.

Предимства и недостатъци на голямата франчайзинг система – част 2

Едно от основните неща липсващи на по-късните франчайзополучатели е ентусиазмът, който е предаден на първите от самия създател на франчайз системата. За това не е и чудно, че по-старите франчайзполучатели до голяма степен са усвоили маниерите и чертите на основателя, неговата отдаденост  и пълна ангажираност към идеята. Това е и едно от предимствата да бъдеш първи в една развиваща се франчайзинг верига. Дори в изградена система с ясни правила и критерии винаги има разлика от начина, по който мениджърите на средно ниво общуват и управляват с франчайзите в сравнение с начина на общуване на основателя.

За своя успех в дългосрочен план големите франчайз системи трябва да направят своите правила лесно разбираеми и лесно приложими. Това е предимство, защото процедурите и правилата вече са доказали, че работят и са предпоставка за успех на франчайзополучателя. В големите франчайз системи обаче съществува проблема с обратната комуникация и когато даден франчайз предложи идея за оптимизиране на бизнеса отнема много време да се разгледа и оцени, а когато много франчайзи правят такива препоръки става още по-трудно. За сравнение младата франчайзинг верига много по-бързо и лесно реагира на промените и предложенията. За това и когато се избира франчайзинг, към който да се включите един от основните моменти, за който трябва да се поинтересувате е начина на сигнализиране, обработка и вземане на решения за евентуални промени.

Едно от големите предимства на развитите франчайзинг системи е, че размерът им обикновено е силен лост за влияние върху доставчиците да правят отстъпки при доставките. На практика обаче някои франчайзинг системи не споделят тези придобивки, като ги ползват за себе си препродавайки ги на крайния франчайз, генерирайки по този начин допълнителна печалба, и реално това престава да бъде предимство. Колкото по-голяма е франчайз системата толкова по-големи са тези печалби, а съответно и размера на бонусите на мениджърите.

Като заключение бих обобщил, че купуване на франчайзинг в развита система ще има както големите си предимства, така и недостатъците си. Но без значение от това дали ще се участва в утвърдена или нова франчайз система предприемачът трябва да положи значителни усилия да провери своя франчайзодател и да се увери, че ще работи с отговорен и честен партньор, който има лично отношение към проблемите на своите франчайзполучатели, цени взаимните ползи от връзката, но и полага грижи при възникнал проблем, за да гарантира успеха на своите франчайзи.


сряда, 23 ноември 2011 г.

Предимства и недостатъци на голямата франчайзинг система - част 1

Когато се ориентирате към дадена франчайзинг система с много открити обекти и попитате техен представител защо да инвестирате именно в техния франчайзинг 90% от тях ще отговорят изтъквайки неоспоримите предимства да сте част от подобна голяма организация. Ще се посочат предимствата на популярната търговска марка, която е наложена и привлича клиенти, има своите лоялни последователи, които и се доверяват и купуват. Голямата франчайзинг верига има сериозен рекламен ресурс, значителен бюджет за реклама, изградени канали за достигане на посланието на продукта до значителен брой потенциални клиенти ...

Въпреки тези всеизвестни предимства обаче много от франчайзодателите в неофициални разговори посочват и известни негативни отражения от общата политика върху отделните франчайзи. Като основен проблем се посочват промоциите и отстъпките, които веригата обявява. Подобни маркетингови похвати привличат клиентите, но пък и намаляват печалбите на франчайзполучателите, за което те, няма как да бъдат компенсирани. Промоциите водят нови клиенти, но франчайзите започват да питат „Какво става с рентабилността ни?”. Това е и един от основните проблеми на големите франчайзинг системи – добрите за цялата верига идеи и похвати за привличане на клиенти не винаги са добри за отделните франчайзополучатели.

Една от основните причини един бъдещ франчайзополучател да избере франчайзинг като система за бизнес развитие е подкрепата която би получавал за развитието на бизнеса си, разполагат с квалифицирани кадри. Независимо обаче от това колко опит има в подкрепата даден франчайзодател, неговите франчайзи почти винаги се сблъскват с един и същи проблем, а именно, че когато се нуждаят от помощ тяхното искане минава през различни звена на франчайзинг системата докато стигнат до компетентния отдел или човек, който да даде решение на проблема и да се предприемат необходимите действия.

Със сигурност системата за подпомагане на големите франчайз системи е предимство, но когато системата се разраства, не следва това да става за сметка на пренебрегване на нуждите на франчайзполучателите. Малко известен факт е, че например еталонът за франчайзинг „Макдоналдс” е преминал през такъв етап, в който политикана на компанията се е откъснала от нуждите на нейните франчайзи и ръководството не се е вслушвали в исканията им. Когато видели тази си грешка лично Рей Крок се ангажира с подобряването на комуникацията и полагането на грижи от страна на компанията „Макдоналдс” и за най-малкия и затънтен обект на веригата за бързо хранене.

При развитието на една франчайзинг система се забелязва, че обикновено първите франчайзи обикновено имат много общи черти с изначалната идея на компанията за правене на бизнес и много по-добре познават процесите и знаят защо тези процеси и процедури са такива. За разлика от тях по-късните франчайзи изпълняват сляпо предписанията на оперативните наръчници без да се замислят и да познават в дълбочина бизнеса и спецификите му. Това се обяснява с факта, че когато франчайзинг веригата е все още малка франчайзодателят има повече време и отделя повече внимание на отделния франчайз. С разрастването на веригата обаче това се променя и дори често основателят и не контактува с франчайзите, освен на семинари или други корпоративни събития.

петък, 2 септември 2011 г.

Защо да изберем франчайзинг?

Франчайзингът представлява вид стратегически съюз, който обикновено се прилага от компании с престижна търговска марка и утърден имидж. В днешния глобализиращ се свят франчайзингът е навсякъде – ресторанти, бензиностанции, клубове, а вече и заложни къщи. Макар и не толкова добре развит като дейност в България, пред него се разкриват много възможности, които в бъдеще ще са благоприятни за хората, които го използват рационално.

С какво франчайзингът е по-добър от самостоятелното стартиране на бизнес?

На първо място естествено са парите. На всеки е ясно, че за самостоятелно стартиране на бизнес се изискват сериозни инвестиции, а в момента банките не са благоприятно настроени към кредиторите. Предимствата на франчайзинга са, че можете по-лесно да получите финансиране, отколкото при започването на нов бизнес. Банките много по-лесно могат да преценят рисковете пред един франчайз и да погледнат на него като на по-безопасен, което от своя страна прави отпускането на кредит доста по-лесно.

Утвърденото име дава възможност на собственика на всеки бизнес да спечели по-лесно доверието на клиентите си. Когато това име е станало еталон за коректност и откритост към клиентите, постигнаето на целите се превръща в много по-лесна задача. Допълнителните предимства, които произтичат са предоставянето на опита и обучението на служителите.

Силната, получила признание марка, носи в себе си голям пазарен потенциал. Клиентите търсят и приветстват известните и познати марки. Националните рекламни кампании правят една марка известна и запазват името и дейсността в паметта на клиентите, които от своя страна са сигурни, че няма да бъдат разочаровани от фирмата, която стои зад марката.

Фирмите постигнали значителни резултати са вече известни, а за тези, които се опитват да ги настигнат е необходимо много планиране, опити и грешки. С франчайзингът пътят е отъпкан, независимо дали става въпрос за намирането на най-добрите местоположения за офиси, обезпечаването с оборудване и техника, обучението на персонала и т.н. Като част от голям бизнес, франчайзът може да се възползва от вече изградени правила, норми и политики на работа. Не е нужно да вървиш сам, търсейки справочници и консултанти, които да правят проучвания и да дават отговори на необичайните запитвания на клиентите.

Ако франчайзът, от който се интересувате, има успешно минало и добро име, възможностите за нови успехи са значителни. От вас остава единствено да покачете упорствто и гъвкавост, за да можете да се радвате на изненадващо добри резултати.

Васил Георгиев


Кратка история на съвременния франчайзинг

Историята на съвременния франчайзинг започва в Съединените американски щати и първоначално се използва от компанията за производство на шевни машини Сингер. Много изследователи определят именно Исаак Сингер, основателят на световно известната компания производител на шевни машини като баща на съвременния франчайзинг. От 1851 година неговата фирма сключват с дистрибуторите на стоката си писмени договори за предоставянето на франчайзинг – първообраза на съвременните договори за франчайзинг. С тези договори се давало правото на продажба и ремонт на шевни машини на определена територия от Съединените щати. След приключването на гражданската война Сингер започнал серийно производство в големи за тогавашните стандарти мащаби. Но предвид размерите на територията на която дистрибутирал продукцията си и необходимостта от осигуряване на подръжка правели централизираното гаранционно обслужване икономически неизгодно. Била създадена франчайзингова система, която предоставяла на финансово независими фирми изключителните права да продават и поддържат шевни машини на определена територия. По своята правна същност първите франчайзинги били обикновени дистрибуционни договори с допълнително включени към тях задължения за представителят да обслужва машините.

През 20-те години на 20 век идеята за франчайзинг се насочила към отношенията доставчик – пътуващ търговец. Доставчика /франчайзодател/ давал възможност на много дистрибутиращи организации и отделни физически лица /франчайзополучатели/ да извлекат печалба от това, че предлагат стока или услуга под определена известна търговска марка без да губят икономическата си самостоятелност. Тогава се развива т.нар франчайзинг от първи тип.

През 30-те години след Голямата рецесия в САЩ идеята за франчайзинг намира своите нови подръжници сред компаниите от нефтопреработвателния бизнес . Големите компании започват да създават система, според която бензиностанциите са самостоятелни франчайзингови единици дадени под наем. По този начин те си осигуряват гъвкавост, получават наемни вноски и могат да поддържат ценова политика в зависимост от конкретните условия. Като резултат значително нарастват продажбите и от там съответно и печалбата. Преди влизането в сила на Закона за търговските марки франчайзингът не е защитен и започва повсеместно копиране на известни търговски марки за стоки и услуги, което налага и приемането на последния. До края на 50-те години повечето компании използващи франчайзингова система разглеждали франчайзинга като ефективен метод за разпространение на продукти и услуги.

В САЩ бързо започва развитието на франчайзинга след 1946 година с приемането на Закона за търговските марки. Допълнителни ползи от предприемачите получавали вече от това, че вече разпространението на стоки и услуги под определена търговска марка ставало под контрола и защитата на закона. Създадената през 1977 година Британска франчайзингова асоциация за пръв път дава определение на франчайзинга като контролен лиценз даван от едно лице /франчайзодател/ на друго лице франчайзополучател, който: – дава разрешение и задължава франчаизополучателя да се занимава в срока на действие на франчайзинговия договор с определен бизнес, използвайки съответно наименование, принадлежащо или асоцииращо се с франчайзодателя – задължава франчайзодателя да предоставя помощ при воденето на бизнеса, който е предмет на франчайзинга /организация, управление, обучение и др./ – задължава франчайзополучателя през времето, през което договора е в сила, периодично да плаща на франчайзодателя определена парична сума за предоставените услуги, търговска марка, и др – не е договор между холдинг и негова дъщерна компания или между частно лице и компания, която е в някакви контролни отношения спрямо него.

Първи въвежда така наричания Бизнес франчайзинг /франчайзинг от втори тип/ основателя на компанията McDonald`s Рей Крок. Неговия принос към историята на франчайзинга се изразява в това, че разработва съответен дизайн на обектите, рекламата и постоянния контрол върху качеството. Благодарение на тези нововъведения McDonald`s и до ден днешен е синоним на успешен франчайз модел. Историята на световната верига започва случайно. През 1945 година в ресторант в Сан Бернардино влиза търговски агент продаващ миксери. Вместо след обичайните преговори да продължи по пътя си, той останал и наблюдавал ресторанта през целия ден. Успехът на ресторанта силно впечатлило агента и след няколко седмици преговори със собственика успял да получи разрешение за отваряне на такъв ресторант. Фирмата, която получила това разрешение се казвала McDonald`s System, Inc. , а името на собственика и – Рей Крок. Макар, че франчайзинги съществували и преди него производителят на хамбургери както никой друг символизира победата на франчайзинга като формат за развитие на бизнеса – от ресторант в дълбоката провинция до корпорация с над 14000 заведения за бързо хранене.

Поради своята същност франчайзингът основно процъфтява заради това, че обединява в едно притежаването на малко предприятие и управленския опит на големия бизнес. А личната собственост представлява най-добрия стимул, за подтикване на човека към усърдна работа. Несъмнено обаче ползата от франчайзинга и е за двете страни – и за франчайзополучателя и за франчайзодателя, която се разраства по-бързо използвайки парите на други икономически субекти. В голяма степен именно поради това големите франчайзинг вериги са станали такива. Освен възможностите за бързо разрастване позволява на франчайзополучателя стъпване на нови територии, които иначе не биха били достъпни за него по една или друга причина. Друга изгода за франчайзодателя е , че се изискват доста по-малко мениджъри и от там по-малки разходи. Освен това франчайзополучателите притежават по-силна мотивация , отколкото наемните управленски кадри на компанията.

До неотдавна понятието франчайзинг беше синоним на предприятие за бързо хранене, но днес франчайзинга прониква все по-широко в различни отрасли на икономиката. Вече не може да бъде открит сектор на производството или услугите, в който да няма предлагане на франчайзинг. Поради победния ход на франчайзинга по света през 1960 година се създава международната франчайзинг асоциация с централа Вашингтон. Съвременният франчайзинг прадставлява система от отношения, строго регулирани от етични, юридически, и финансови нормативни положения. В повечето страни работят Асоциации и Федерации, които имат за своя основна задача защитата на интересите на франчайзинговите компании. Понастоящем франчайзингът съществува в различни области – художествени галерии, барове, центрове за снижаване на стреса и дори заложни къщи. Широкото му навлизане в различни случаи дава основание да се направи извода, че франчайзингът се явява най-бързия и лесен за начинаещия предприемач.

Лазар Белев

Предимства на франчайзинга

Франчайзингът е най-динамично развиващата се стратегия за разширяване на бизнес, която някога е създавана. С прилагането на франчайзинга много предприятия са се разширили от няколко, или дори само от едно, до огромни вериги със стотици представителства в рамките на няколко години. Никой друг похват за разширяване на съществуващ бизнес дори не се доближава до възможностите и размаха, които предлага франчайзингът. Голяма част от успеха се дължи на взаимната изгода от тази форма на сътрудничество и за двете страни по договора – и за франчайзодателя и за франчайзополучателя. В следващите редове ще се опитам съвсем накратко да опиша какви точно са предимствата от един франчайзинг за страните.

Предимства за франчайзодателя:

Разширява своя бизнес много по-бързо, отколкото, само чрез изграждане на собствени търговски обекти. Разширяването става за сметка на привличане на чужд капитал, а не с използване на собствен капитал на дружеството франчайзодател.

Тъй като франчайзополучателите допринасят за рекламния фонд, който се управлява от франчайзоподателя, е възможно увеличаване на популярността на марката, без значителен финансов ангажимент за реклама от страна предоставящия франчайзинга.

Франчайзополучателите предоставят капитал за експанзия на съответния пазар, което позволява висока степен на финансов ливъридж /финансов термин, който се използва, за да отчете усилването на ефекта от дадена финансова операция, дължащо се на „мултиплициране“ на инвестирания ресурс/.

Предвид това, че разширяването се осъществява от франчайзополучателя, за франчайзодателя съществува минимален финансов риск, предвид това, че неуспехът на даден франчайзинг не влияе върху финансовата стабилност на дружеството – майка.

Франчайзополучателите са далеч по-мотивирани да доведат стартиращ като франчайзинг проект, отколкото наетите на заплата професионални мениджъри. Това се дължи до голяма степен, че провалът на начинанието ще рефлектира основно върху тях самите.

Франчайзополучателите познават по-добре местния пазар на който ще се открива франчайзинг обект. Те са по-добре познати и по-лесно могат да представят съответния продукт на местните клиенти.

И накрая предвид това, че условията за бизнес са различни на различните места франчайзополучателите са важен източник на нови концепции за маркетинг и предлагане на продуктите и услугите, които са предмет на договор за франчайзинг. Създадените от даден франчайзополучател успешни практики за предлагане на услугата могат да се ползват от цялата мрежа на франчайз обекти, като по този начин да бъде увеличено възнаграждението което се получава от франчайзодателя.

Предимства за франчайзополучателя:

Франчайзополучателят купува вече доказана бизнес концепция и не му се налага да открива „топлата вода”.

В огромната си част се доверява на опита на франчайзодателя, като пътят му за развитие е само нагоре, без да има възходи и спадове поради допуснато грешки. Чрез обучение и оперативно ръководство осигурено от франчайзодателя, той има точно определени правила, върху която да започне да гради своя бизнес.

Когато възникнат въпроси, франчайзополучателя може да се обърне винаги към подготвени мениджъри на франчайзодателя за консултации и експертни становища.

Тъй като франчайз мрежата се разширява, той получава ползи от увеличената разпознаваемост на марката, което е условие за увеличаване на печалбите.

Накратко франчайзингът е стратегия, която е взаимоизгодна за страните. Въпреки силните си страни обаче не трябва да се забравя, че като всеки бизнес на първо място са трудолюбието и дисциплината, което пък си има своите предизвикателства и трудности.

Лазар Белев

Недостатъци на франчайзинга

Наред с очевидните предимства на тази партньорска концепция не можем да не се спрем и на евентуалните и недостатъци, които засягат и двете страни по договора за франчайзинг.

Основния недостатък за франчайзополучателя е загубата на контрол над управлинето на неговото предприятие. Наред с придобивките като право на ползване на търговска марка, консултации, обучение, разпознаваемост на предлаганите стоки или услуги, за франчайзополучателя възниква „неприятното” задължение да следва правилата наложени от оперативните наръчници, както и да се консултира за всяка промяна, която смята, че ще се отрази ползотворно на бизнеса с франчайзодателя. Всъщност именно този недостатък е една от причините в България системите за франчайзинг да не се развиват с такива темпове, както в много други страни. В народопсихологията на българина е заложен стремежа да желае сам да управлява и да си е сам шеф, без някой над него, който да му казва какво да прави.

Друг основен проблем е, че обикновено едно некоректно отношение, на която и да е страна по договор за франчайзинг, може лесно да доведе до съдебни процеури за неустойки. Един некоректен франчайзополучател може да доведе до загуба на доверие в марката, която се лансира върху доста обширна територия, и за да се върне отново в нея, на франчайзодателя ще коства доста усилия и средства за възстановяване на изгубения имидж. Това обикновено се защитава с доста сурови неустойки. Не е рядкост и обратната хипотеза – франчайзодател, който поради некомпетентност, неполагане на достатъчно усилия за популяризиране на търговската марка води до загуби своите франчайзополучатели. Тази хипотеза също трябва да се има предвид и франчайзополучателя следва да внимава при избора на франчайз и внимателно да чете клаузите на договора, които обикновено са доста обемни. В следваща статия ще се опитаме да дадем общи насоки за това, за какво следва да внимава кандидатът за франчайз при своя избор

При стартиране на франчайзинг бизнес въпреки зададените от франчайзодателя параметри, винаги следва да се има едно наум, че разходите могат да се окажат по-високи от това, което сте мислили. Един от подводните камъни на стартиращия франчайзинг е клаузата за закупуване на обурудване, суровини и материали от франчайзодателя, които пък от своя страна вероятно ща бъдат на по-висока цена от тази, на която можете да ги откриете на свободния пазар. Немалък разход е и обявяваната от доста франчайзодатели такса за реклама, която може и да не е вързана към оборота, а да е твърда сума.

Друг чувствителен недостатък, е че силата на веригата се оприделя от най-слабото и звено. Дори даден франчайзополучател да полага всички усилия и да следва стриктно франчайз модела, не е застрахован от това друг франчайзополучател да дискредитира доверието към търговската марка и от това изрядният получател на франчайз да претърпи преки загуби. Тук е и ролята на самия франчайзодател, по контрола на качеството на услугата, за да не се допусне рефлектиране на един проблем във веригата върху другите и звена.

 Лазар Белев

Защо плащаме франчайзинг такси?

Като отговарящ за развитието на франчайзинг програмата на Заложни къщи Доверие много често контактувам с хора, които желаят да разберат повече за това, което предлагаме. Освен това, че много от българите не са наясно какво точно е франчайзинг, често получавам и въпроса „Защо трябва да плащам първоначалната такса и т.нар. такса „роялити” такса всеки месец?”. До голяма степен подобен въпрос аз лично отдавам на народопсихологията на българинът, който може всичко и разбира от всичко и може да се оправи сам с всяко нещо от ремонт на мивката до управление на софтуерна фирма без грам да разбира от това.

Въпреки специфичния ни манталитет, който признава само материалното като основание за извършване на плащане ще се постарая да обясня защо тази такса е задължителна във всеки франчайзинг и защо опитът и знанието имат своята цена.

На първо място желаещия да стане франчайзополучател следва да е наясно, че ежемесечната такса е различна такса от първоначалната, която включва оценката на обекта, обучение, оценка на конкуренция и капацитет на продажби, както и разбира се правото да се ползва търговската марка на франчайзодателя.

На второ място месечните такси се заплащат на франчайзодателя, за да продължи той подкрепата си за франчайзополучателя, за това и те са по-малки от началната, предвид и по-малките обеми на осигурявано последващо съдействие. Въпреки всичко обаче те са дължими, не просто защото така желае франчайзодателя, а защото един успешен франчайзинг никога не е статичен – освен установениета стандарти, които се следят чрез проверки на място, франчайзодателят непрекъснато усъвърженства и оптимизира процедурите си, за което се изисква мениджърски потенциал който струва скъпо, но в същото време се отплаща като увеличава доходността на офисите от веригата, както и повишава популярността на марката, което е в пряка зависимост с доходността. Също така франчайзодателя инвестира не малко средства в реклама на марката си като по този начин рекламира и спомага за увеличаването на популярността и на обектите, които работят на франчайз схема под същата тази марка. А силата на марката е това, което продава даден продукт или услуга. Не на последно място въпреки изчерпателността на оперативния наръчник доста често един бизнес се изправя пред предизвикателства от конкурентно, бюрократично или друго естество, които много лесно могат да се преодолеят от опитен мениджърски екип на дружеството франчайзодател.

На трето място за да се избегне неудовлетвореност от страна на франчайзополучателя от това, че същия плаща, а не получава, каквито случаи има в изобилие, той следва да получава адекватна подкрепа – основно относно управлението, рекламата и увеличаването на продажбите посредством запознаване с последните достижения, ной-хау и производствени практики на фрпанчайзодателя. Ако един получател на франчайзинг няма подобна подкрепа то няма и основание, на което да се дължи подобна такса. От опита си смея да твърдя, че франчайзополучателите много по-лесно плащат месечните такси ако виждат, че получават нещо за тях. Поведението на един недоволен и справедливо чувстващ, че плаща незаслужено такси партньор би рефлектирало във всички аспекти на бизнеса на франчайзодателя. За това и още в първоначалния етап от преговорите по един бъдещ франчайзинг следва даващия го да е напълно наясно какво предлага както срещу първоначалната такса , така и срещу месечната. Имено поради тази причина на срещите с евентуални франчайз получатели аз изчерпателно изброявам областите, в които мениджърския екип на Заложни къщи Доверие е полезен за инвестицията, за да са наясно бъдещите партньори за какво плащат, а именно:

- готов бизнес модел – превръщайки се в наш франчайз партньор Вие започвате да работите веднага, спестявайки си дългите години на опити и грешки;

- координиране и администриране от централен офис;

- цялостно маркетингово проучване;

- професионално обучение от екип специалисти;

- изцяло обновен собствен софтуер, приведен в съответствие с изискванията на нормативната база в страната; – пълна информационна обезпеченост;

- счетоводен отдел; – юридически консултации – оперативно ръководство;

- изградена система за видеоконтрол и сигурност;

- съдействие при осъществяване на рекламната политика;

- стратегия за икономичност, ефективност, ефикасност и рентабилност;

- ценова политика, формиране на цени и ценообразуване;

- широк спектър от стоки и услуги;

- гъвкава схема с възможност за последващо развитие и инвестиции в други офиси;

- ликвидност – ако някой ден решите да се откажете от направената инвестиция франчайз моделът, който предлагаме Ви позволява бързо и изгодно да продадете бизнеса си на нас – вашият франчайзодател.

Разбира се, живеем в държава чиято Конституция прокламира принципът на свободна стопанска инициатива и всеки е свободен да опита сам късмета си на база собствен опит и знания. Но преди да направи своя избор и да се сблъска с всички рискове и неизвестни е добре за себе си да прецени наистина ли таксите плащани за франчайзинг и предимствата, които носят са прекомерни и не си заслужават.

Адвокат Лазар Белев

Какво е франчайзинг и има ли почва у нас?

Скоро имах доста интересен разговор, с един бъдещ франчайзополучател и след като разговаряхме по телефона и изяснявахме основни положения по франчайзинг условията стигнахме до въпроса с първоначалните и последващите инвестиции, както и за таксите, които се заплащат. В един момент ми беше отправен въпроса „Добре, а по какъв начин ще ми преведете тия франчайзинг такси?” ………… Отне ми доста време да обясня на човека, че не аз като представляващ франчайзодателя дължа превод на инвестиции и такси, а точно обратното. Щеше да е смешно, ако не беше тъжно и не ми се случваше за пети път ………….. Отново преразгледах информацията от секцията франчайзинг на сайта на фирмата и всичко си беше обяснено много добре………………. Просто за българинът понятието франчайзинг е нещо чуждо, и наразбираемо, а като прибавим, че изисква плащане за нещо нематериално като опит и ноу-хау става направо извън параметрите на нормалната логика. За това и в днешното изложение ще се опитам да обясня какво е франчайзинг на по-достъпен език, като се постарая да избегна доколкото е възможно юридидическите и икономически опеделения на тази форма на сътрудничество. Целта е да се изясни на максимално опростен език кой каква роля изпълнява, какво е франчайзинг и има ли почва у нас.

Франчайзингът е метод за правене на бизнес , в който едно лице /франчайзодател/, явяващ се притежател на търговска марка и тествани и доказани методи за правене на бизнес /ноу-хау/ предоставя тези си притежания /марка и ноу-хау/ на друго лице /франчайзополучател/ в замяна на първоначално и периодични плащания. Това е едно максимално опростено и изясняващо основните роли на страните определение, без да се засягат в детайли много от аспектите на взеимна изгода / За повече информация вижте статията „Предимства на франчайзинга”/

Не напразно доста често в определенията за франчайзинг се включва определението „форма на сътрудничество” защото като метод за правене на бизнес франчайзингът е точно това. Два независими икономически субекта обединяват усилия за извличане на финансова изгода, като всеки от тях инвестира в общото начинание опит, пари, труд, мотивация, като ползите са и за двете страни. За франчайзодателя – разпространение на услугата или продукта, увеличаване на разпознаваемостта, реклама, по-големи обороти, достъп до нови пазари, а за франчайзополучателя – готов бизнес модел, без грешки, многократно намален риск, продажба на продукт с разпознаваема марка и осигурен пазар, професионално управлиение и съдействие, достъп до нови търговски практики.

След тези основни разяснения ще се спра на въпроса „Има ли почва у нас франчайзинга?” . Директно и в противоречие с официално обявяваните данни за ръст на франчайзинг обектите в България ще отговоря, че тази практика още дълго време трудно ще вирее на местната балканска почва. Причините не са само икономически, а са в няколко насоки, на първо място това е слабо позната, отскоро навлизаща практика без традиции в България. На второ място – неинформираността и непознаването на възможностите на франчайзинга, както за потенциалните франчайзополучатели, така и за потенциални франчайзодатели. На трето място е народопсихологията с основни постулати „Пари за нещо което не виждам не давам, тоест за опит” , „Аз да не съм по-тъп от другия та да не мога да го направя и сам” и „Искам сам да съм си шеф” . Липсват подготвени специалисти, както и схеми за кредитиране за закупуване на франчайзинг. Като се прибавят и значителните финансови ресурси, които изискват повечето сериозни франчайзи, скоро няма да има бум в тази сфера, което е наистина жалко особено предвид факта, че това е бъдещето – големи вериги за стоки и услуги, с които отделния участник в дадена пазарна ниша просто няма как да бъде конкурентоспособен.

 Лазар Белев

Етапи при закупуването на франчайзинг

Преди да бъде подписан договор за франчайзинг франчайзполучателят трябва за мине през няколко етапа. Въпреки, че има доста варианти в днешната статия ще се опитам да отделя основните моменти, които са характерни за процеса.

Първи досег с франчайзинга.

Обикновено това е моментът, в който се заражда идеята – посещения на расторант, кафене, автомивка, заложна къща и т.н. Бъдещия франчайзодетел е толкова впечатлен от обслужването, опита, атмосферата, интериора, че решава да научи повече за самата фирма и в последствие разбира, че обекта, който е посетил реално работи на франчайзинг схема. За различние хора решението да пристъпят към закупуване на франчайзинг идва по различен начин – дали от неуспешен собствен опит в областта, от познати или са плод на задълбочени търсене и проучване на конкретен пазар. Първия контакт е важен с това, че ви дава първоначална информация за фирмата и както сочи науката първите впечатления са най-трайни. Първоначалния контакт бива последван от запознаване с франчайзинг програмата на дружеството, таксите, телефонни номера и и-мейл адреси на франчайзодателя.

Първоначална среща с представител на франчайзодателя

Следващата стъпка след запознаване с франчайз програмата е да насрочите среща с представител на франчайзодателя. Целта е освен да се уточнят някои неизяснени моменти и да се покаже сериозността на намеренията на страните. Много франчайзодатели на този етап се интересува дали имате визия за мястото на вашия франчайзинг обект или ще се доверите на опита им в откриването на най-подходящия. Основното за тази среща, е че след като бъдат изяснени всички въпроси бъдещия франчайзполучател получава указания за това какви да бъдат следващите му действия. В тази връзка може да се наложи попълване на формуляр за кандидатстване, в който да посочите данни за себе си, намеренията си, дори мотивацията си да се насочите точно към този франчайзинг. Тази първоначална среща много често се практикува в действащи франчайзинг обекти, но това е по-скоро трик за подсилване на впечатленията за повлияване върху решението за закупуване. Опита ми показва, че най – добре това да става в спокойно място и двете страни да си отделят минимум 1 час за изчистване на основните моменти относно бъдещия франчайз.


Оценка на мястото

След като преговорите на първоначалната среща са минали успешно, се преминава към оценка на заявения от вас обект. Възможно е той да бъде конкретен адрес или просто град, в която желаете да развивате дейността. Имайте предвид, че франчайзодателя има свои критерии, на които трябва да отговаря франчайзинг обект и не е длъжен да се съгласи с предложения от вас. В много случаи е по-добре да си спестите предварителни уговорки, евентуални договори за наем, подобрения и т.н. в обекти, които е възможно да не бъдат одобрени. В случая съвета ми е да се доверите на опита на фирмата предлагаща франчайзинг да избере най-доброто място за вашия успешен франчайз обект. Специфичен момент е, че оценката на обекта обикновено изисква заплащане на такса оценка, която следва да бъде обявена при първоначалната среща . Тази такса обикновено не се връща, и може да е договорена като отделно плащане или като част от встъпителната франчайзинг такса.

Оценка на франчайзполучателя

Обикновено заедно с оценката на обекта се извършва и оценка на пригодността на самия кандидет за франчайзинг партньор. Всъщност тази оценка е по-важна отколкото оценката на мястото. Оценяват се основно финансова адекватност, професионален опит, законови пречки, уважение, съдебно и данъчно досие, дори обществено мнение за дадения кандидат. Това до голяма степен определя и вида франчайзополучател – дали ще е годен да се посвети на бизнеса си на пълен работен ден или ще играе ролята на пасивен инвеститор, който да наблюдава отстрани вложенията си. На този етап франчайзполучателя също трабва да попълни информацията си за франчайзодателя и да вземе окончателно решение дали да закупи точно този франчайзинг на база получената допълнителна информация.

Последващи срещи

В зависимост от необходимостта могат да бъдат насрочвани последващи срещи за обсъждане на кандидатурата. Франчайзодателят може да има допълнителни въпроси за квалификацията и бизнес плановете. Ще бъдат обсъдени въпросите за мястото на бъдещия обект, дали франчайз получателя е негов собственик или смята да го наеме. На този етап се предоставя екземпляр от франчайзинг договора, за да може да прегледа подробно преди подписването. Съветът ми е след като получите това копие да се обърнете към адвокат, за да проверите степента на защитеност на вашите интереси. Имайте предвид, че повечето франчайзополучатели предлагат еднотипни франчайзинг договори и е много трудно те да бъдат предоговорени. Това с особена сила важи за големите и утвърдени франчайзинги. С по-малките има повече възможности за преговори, защото са по-склонни на отстъпки в името на разрастването си. Когато работите с нови франчайзодатели, които нямат много опит е възможно да има допуснати грешки и непълноти в договорите им, за това не се доверявайте сляпо на предложения ви договор за франчайзигнг, а потърсете квалифицирана юридическа помощ.

Сключване на франчайзинг договор.

След преминаването на всички предходни етапи се стига до финализирането на договора. Но този етап франчайзодателят е стигнал до заключението, че кандидата за франчайзинг не само покрива критериите му, но има и много добри шансове за успех. Направена е оценка на бъдещия франчайз обект и според приетите вътрешни правила и на база досегашен опит може да се приме като добро място за правене на бизнес.

От друга страна франчайзполучателя е оценил франчайзодателя, неговата дейност и неговата програма и е убеден, че този бизнес си струва да се инвестират в него парите и времето си.

Както посочих в началото на изложението този процес отнема различно време и е в зависимост от параметрите и стандартите на конкрения франчайзинг, но това са основните етапи през които преминава един франчайзинг – от емоцията на първоначалния контакт, през взаимната оценка до логичното и аргументирано решение за подписването на договора.

Лазар Белев

Няколко причини да изберем франчайзинг

 Франчайзингът е система за партньорство с доказана успеваемост и е чудесна възможност за стартирането на собствен бизнес. В следващите редове ще се опитам да дам най-основателните причини защо един млад преприемач да се обърне имено към такава форма на инвестиция.

На първо място франчайзингът е система на успеха – предлага се от доказано успели компании. Всяка добра фирма франчайзодател е разработила свой метод за правене на успешен бизнес, който работи добре и генерира печалба. Преди сключване на договор за франчайзинг с подобна фирма, ако фирмата наистина е сериозна, тя ще ви прадостави данни за другите си франчайзполучатели, така че бъдещия партньор да може да оцени ползите от сътрудничеството преди вземане на окончателното решение.

На второ място е силната търговска марка под чието име се работи. Това е едно от най-големите предимства – разпознаваемостта на марката на регионално и национално равнище. Това е също фактор , който бъдещия франчайзополучател следва да вземе предвид. Една наложена търговска марка, с добро име и разпознаваемост гарантира стабилен човекопоток и клиенти стараещи се да задоволят търсенето си с предлагания имено под тази търговска марка продукт или услуга.

На следваща позиция сред причините да изберете франчайзинг е обучението, което се предлага от франчайзодателя. За да бъдете на нивото на компанията под чиято марка ще работи бъдещия франчайз партньор обикновено се преминава обучение, за да са сигурни страните, че са усвоили основните умения и процедури за правене на успешен бизнес. Предвид спецификата на всеки франчайзинг франчайзодателя следва да предостави обучителни материали и да проведе курсове на обучение, с което да си гарнтира, че успешният му бизнес модел ще бъде успешно прилаган и ще има взаимна изгода и за двете страни.

На четвърто място е така наречената оперативна помощ. Това е подръжката, която се получава след стартиране на франчайза, и за която се плащат ежемесечните роялити такси. Сериозните франчайзинг фирми имат отдели или служители чиято задача е да оказват постоянна помощ на новостартиращия бизнес. За току що стартиращия млад предприемач е важно да знае, че винаги може да се допита до по-опитни специалисти, които да му окажат помощ във всеки аспект и не на последно място да го предпазят от вземането на погрешни решения при управлението на своя бизнес.

Следваща причина поради която франчайзингът е фаворит при стартирането на бизенс е маркетинговата помощ, която се оказва. Франчайзополучателя получава достъп до доказани методи и стратегии за привличане и задържане на клиенти. Маркетинг помощта не се изразява само в провеждането на рекламни кампании на национално и регионално ниво, но и при обучението на персонала, който следва да усвои процедурите по общуване с клиента. Подобна помощ дава на франчайз партньора възможност да не прави харчове в рекламни кампании, които биха имали малък или никакъв ефект, а само доказани стратегии за присъствие, които реално биха довели, до по-добро бизенс присъствие в съответната ниша.

На шеста позиция поставям помощта оказвана от франчайзодателя по отношение на избора на подходящо помещение, брандирането и оборудването му съгласно стандартите на прадлагания продукт или услуга. Обикновено компанията предлагаща франчайзинг разполага с документация определяща критериите на които трябва да отговаря бъдещия франчайз обект, но по-важното е, че разполага с опит, който да предпази франчайз партньора от грешки при откриването на обект в неподходящо за дейността място. По този начин на начинаещия предприемач се спестяват средства от неудачно открит офис, който в последствие да бъде местен на друго място и би увеличил периода на възвръщане на инвестицията. Франчайзодателя може да окаже и голяма помощ при проектирането и оформлението на бизнеса, като с опита си може да спомогне за това франчайзполучателя да има на разположение правилния набор от оборудване, с което да постигне максимум производителност при оптимални първоначални инвестиции.

Следващо по важност предимство непосредствено свързано с предходната точка е и факта, че франчайзполучателя може да се ползва от общата покупателна способност на франчайзинг веригата. По този начин той може да получи оборудване, суровини, машини, мебели и т.н. на значително по-ниски цени отколкото би могъл да договори като независим бизнес участник.

На последна позиция, но първо по важност ще поставя избягването на риска. Най-основателната причина за закупуване на франчайзинг е, че риска при започване на нов бизнес е несъпоставимо по-малък отколкото самостоятелното стартиране. Въпреки тези си предимства обаче не следва да се забравя, че 100% гаранция няма никъде, и франчайзинга има освен предимства така и недостатъци, които са по-скоро от личностно естество.

Посочените предимства на франчайзинга освен, че показват положителните страни, които има като система за партньорство показва и пред какви предизвикателства ще се изправи един млад предприемач. Всеки е в правото за себе си да избере дали да плаща за франчайзинг такси или да плаща за грешките на растежа, като не взема предвид поуките, които другите преди нас са направили по тредния път към успеха.

Лазар Белев 

сряда, 31 август 2011 г.

Как да изберем франчайзинг?

В условията на пазарна икономика всеки предприемач стартиращ нов бизнес е изправен пред много въпроси, рискове и неизвестни. От едната страна е мечтата сам да си е шеф и да определя бъдещето си, но и риска да претърпиш неуспех, а от другата да бъде в сравнително подчинено положение, работата му да се определя от строги наложени от вън правила, но за сметка на това рискът от неуспех на новия бизнес да е сведен до минимум, какъвто е вариантът със закупуването на франчайзинг.

Практиката изобилства от примери за неуспешни бизнес начинания, загубени чрез неудачен избор на бизнес модел капитали, експерименти и лутане между различни идеи, теглени кредити в името на мечтата да успееш и последвалите след това драми в личен план.

Макар, че такива истории са отказали много млади инвеститори, и са накарали други сериозно да се замислят за това как да инвестират трудно спечелените си средства, положителното от тях е, че все по-често дори в България кандидат предприемачите се обръщат към франчайзинга като система за стартиране на бизнес.

Въпреки, че е несъвършен франчайзингът поне за момента остава най-сигурния начин за навлизане в света на бизнеса. Но не всеки човек е създаден за всеки бизнес. Индивидуалноста в разбиранията, инетересите и опита на потенциалните инвеститори определят и сферата на бизнес, в която ще се развива франчайзинг. За да има все пак успешно навлизане в дадена бизнес бъдещия франчайзполучател следва да вземе предвид следните съвети:

Предприемачът не трябва да взема импулсивно решението да навлезе в даден бизнес и закупуването на франчайзинг за него. Това следва да бъде в резултат на получена достатъчно информация за бизнес концепцията на франчайзодателя, като тази информация следва да бъда набавена от всичи възможни източници, защото обикновено един франчайзинг изисква значителни финансови средства. Когато на инвеститорът станат ясни параметрите на франчайзинга – концепция, инвестиция, франчайзинг такси, обучение, подкрепа, маркетинг, стабилност и репутация на бранда, следва да се пристъпи към закупуването му. Не на последно място бъдещият франчайзполучател следва да съобрази на база получената информация дали развитието в съответната дейност би му допаднала чисто субективно.

Във връзка със съвета от предходната точка ще акцентирам върху разбирането на концепцията като най-важна стъпка при вземането на решение. Между франчайзодателя и франчайзполучателя трябва да има сходство във вижданията за това как трябва да се развива един бизнес. Ако франчазполучателят не разбира корпоративната логика, не е убеден, че това е правилния начин за точно този вид бизнес или има съмнения относно успеха на даден франчайзинг следва да обърне погледа си в друга посока. Детайлното запознаване с концепцията на даден франчайзинг е от съществено значение на само за избора му, но и за това той да функционира успешно след закупуването му. Личната мотивация на франчайзполучателя, подкрепена от вярата му в бизнес модела е основен фактор определящ успеха на всеки един франчайзинг.

Важно е избирайки франчайзинг съответния кандидат предприемач за разбере, че ставайки франчайзполучател той ще има свой бизнес, но и шефове, но това не означава, че работата и отговорността за вършенето на работата ще бъде прехвърлена на други хора. Получателят на франчайз трябва да взаимодейства с персонала си и клиентите, за да контролира изпълнението и да гарантира качеството на предлаганата услуга под конкретната марка. Личния му принос, усилията, трудът, които са положени съгласно правилата са немаловажен фактор за успеха на новостартиралия бизнес.

Накрая, но не на последно място е съветът даван от много специалисти занимаващи се с франчайзинг, а именно да се инвестира в бизнес, който инвестира в себе си. Ако след внимателно проучване да конкретен бизнес модел забележите, че франчайзодателя не инвестира в откриването на собствени обекти, не се грижи за популярността на марката, не рекламира и е съсредоточил развитието на бизнеса си само под формата на франчайзинг по – добре да не се рискува със закупуването му.

Въпреки, че тези съвети не покриват всички въпроси касаещи закупуването на нов франчайзинг, те могат да служат като отправна точка на бъдещите франчайзполучатели при избор на модел за стартиране на бизнес, както и да окажат влияние при избора дали да се стартира един бизнес самостоятелно или посредством доказания във времето франчайзинг модел. :)

Лазар Белев

Източник: http://www.axeny.com 

Франчайзинг - често срещани заблуди

Много често в практиката си срещам хора, които са преценили добре възможностите си и са решили за себе си да инвестират във франчайзинг. Моето виждане, макар и пристрастно, е че франчайзинът наистина е едно добро решение за започване на собствен бизнес с минимални рискове. В ерата на интернет много често разговаряйки с потенциални франчайзполучатели попадам на хора добили представа за тази форма на сътрудничество от интернет и от публикациите във виртуалното пространство на знайни и незнайни „експерти”. От личния си опит, а и от разговорите с колеги занимаващи се в областта стигнах до извода, че по темата има доста неясноти, но най-често срещаните заблуди по отношение на франчайзинга са следните:

Заблуда № 1: Франчайзингът е бизнес формула за 100% успех. Тази заблуда много често се тиражира както от експерти в областта /все пак и те трябва да печелят/, така и от недобросъвестни франчайзодатели. В действителност франчайзингът дава известен комфорт по отношение на работа под утвърдена марка, прогнозиремост на доход, подкрепа от подготвени специалисти, маркетинг на бранд, бизнес план и т.н. Но да се разчита само на това за успеха е несериозно. Като всеки друг бизнес и този стартиран като франчайзинг е зависим от здравата работа на франчайзполучателя, мотивацията му и способността му да следва заложения за обекта му бизнесплан. Не следва да се забравя, че като всеки друг бизнес и франчайзингът може да бъде неуспешен, като в преобладаващия брой случаи това се дължи на грешки на франчайзполучателя – непълно разбиране на концепцията франчайзинг, прекомерен индивидуализъм, недобре усвоен материал при обучението.

Заблуда № 2 Ще намеря лесно капитал за да финансирам бъдещия си франчайзинг. Доста от хората решили да се впуснат в бизнеса разчитат на финансиране от страна на банките на бъдещия им проект. За съжаление тук ще разочаровам кандидат инвеститорите – българските банки, за разлика от посестримите си в чужбина не приемат като основание за отпускане на бизнес кредит един добре изготвен бизнес план за работа под търговската марка на известен франчайзодател. Това е и една от основните причини да няма по-бързо и динамично развитие на франчайзинг системите в България.

Заблуда № 3 Конкуренцията е нещо лошо. Не винаги. Много често ми задават следния въпрос – „ Добре, вие ми давате правото да работя под вашата марка на тази територия, но какво правим ако там има конкуренция?” Ами отговорът ми е „Просто ще работите по-здраво и с по голяма гъвкавост и креативност от конкурента си, като ние ще ви помогнем за това.” Често се поставя и въпросът за това да се отваря и втори франчайз обект на дадена територия и ефекта му върху доходите на първия обект. Практиката показва, че предвид това, че начинът и стилът на работа ще са еднакви /установени от оперативния наръчник/ освен по-добро представяне на продукта или услугата върху определената територия, последващото увеличаване популярността на бранда води до подобряване на доходността и на двата обекта. Също така е налице и „стягане на редиците”, при което и двата франчайзинг обекта мобилизират служителите си за по-добро обслужване, а и новите идеи, идващи на поставените в конкурентна среда франчайзполучатели за подобряване на операциите винаги са от полза.

Заблуда № 4 Да избереш голям и доказан франчайзинг винаги е по-добре. И тук медалът има две страни. От една страна наложена марка за продукт или услуга, разпознаваемост, маркетинг, вече убедени в качеството клиенти. От друга обаче всичко това може да не се дължи толкова на качеството на продукта или услугата на франчайзодателя колкото на агресивната му рекламна политика, скъпи консултанти и добър мениджърски екип. Все пак не трябва да се забравя, че всеки голям франчайзинг някога е бил малък. Основно при избора на франчайзинг трябва да бъда задълбочено предварително проучване на качеството на услугата и подкрепата, която се получава от компанията предлагаща франчайзинг. Не на последно място развиващите се франчайз вериги имат предимството да бъдат по-гъвкави и да предлагат по-добри условия.

Заблуда № 5 Никога не бъди първи в дадена франчайз верига. Определено бих подкрепил подобна теза ако се касае да си франчайз получател на компания с един или два офиса. В този случай франчайзодателя има концепцията, но няма опита, и когато реално проблемите завалят той няма да бъде от особена полза. В тази връзка е добре бъдещия приобретател на франчайзинг да прецени дали иска да играе ролята на опитно зайче и да рискува капитала си. Ако компанията франчайзодател обаче има стабилно изградена мрежа от собствени офиси, продава стабилно от години своя продукти или услуга, няма проблем да бъдете и първи. В този случай предоставящата франчайзинг фирма вече има опита, отстранила е грешките в собствените си офиси, сблъскала се е с проблеми и е открила решенията им, като с това те могат да ви бъдат полезни за успешното развитие на прохождащия ви бизнес. Да не забравяме все пак, че най-ценното в един франчайзинг е именно придобитото от проби и грешки ноу-хау.

Заблуда № 6. Популярен продукт или услуга винаги гарантират успешен бизнес. В добри години за икономиката това важи с пълна сила. За съжаление в момента светът все още се възстановява от Световната икономическа криза. Колкото и да е харесван един продукти и да има своите верни последователи имайте предвид, че в момента най-добрата инвестиция е във франчайзинг гарантиращ задоволяването на ежедневна потребност. Франчайзингът на продукти или услуга, които са пряко в сферите храна, облекло, финанси и т.н. ниши за стоки и услуги от първа необходимост ще донесат по-добра доходност отколкото последните модни хитове – фотоепилация, солариуми и т.н. неща, без които човек би могъл да живее без да забележи липсата им.

Автор: Лазар Белев

Източник: http://bgarticle.com/

Франчайзинг - плюсове за младия предприемач

Франчайзингът е една от най-успешните и признати системи за бизнес успех. Той има неоспорими предимства за страните пред другите концепции за стартиране на бизнес в няколко направления. След като в предишна статия разгледах предимствата на франчайз системата от гледна точка на франачайзодателя в настоящето изложение ще направя кратък преглед на плюсовете за насрещната страна. Много често прибягвайки до закупуване на франчайзинг за стартиране на даден бизнес младия предприемач е привлечен от стабилността на доказан бизнес модел даващ сигурност в сравнение със самостоятелния старт на определено комерсиално начинание. Предимствата за него са в следните насоки:

Нисък риск за инвестицията. Франчайзингът е бизнес модел основан на доказани идеи, процедури и реализации. За разлика от стартирането на бизнес от нулата влизането във франчайзинг верига има предимството на много по-ниския риск, което се потвърждава от изследванията на франчайзинг асоциациите .

Работа под известна и разпознаваема търговска марка. Много трудно може да се оцени истинската стойност на това да се работи под утвърдена марка, превърнала се в синоним на качество и успех. Наложената марка на компания предлагаща франчайзинг гарантира вече убедени да купуват клиенти, с което се пропускат трудностите съпътстващи създаването на клиентела. Но за да изпълнява тази си функция марката на франчайзодателя трябва задължително да бъде наистина силна.

Неоспоримо предимство за франчайзполучателят е, че не се налага да взема сам важните решения. Осигурената от компанията франчайзодател подкрепа дава сигурност на стартиращия бизнес. Подкрепата оказвана под формата на обучение и съвети е от основните фактори предопределящи успеха на даден франчайзинг. И обучението и подкрепата след стартирането са мерки целящи преодоляване на липсата на опит у франчайзполучателя в бизнеса и превръщането му от начинаещ инвеститор в пълноценен и равностоен франчайзинг партньор.

Ако живеехме в нормална държава стартирането на бизнес под формата на франчайзинг щеше да е много по-лесно предвид това, че риска при бизнес кредит ще бъде несъпоставимо по-нисък отколкото при самостоятелен старт. За съжаление бизнес кредитирането в България не е достигнало до това си ниво на развитие и франчайзинг бизнесът скоро няма да се ползва с благоволението на банките.

Следващото, което би накарало даден инвеститор да се обърне към франчайзинг концепция за стартиране на бизнес е по-високия процент печалба, който са реализира още от стартирането на бизнеса. Това е възможно благодарение на множество фактори като разпознаваемост на марката, популярността добивана от корпоративната реклама, покупателната способност на веригата, която дава възможност суровини и материали да се получават на много по-ниски цени, както и вече изградената клиентела.

Лазар Белев

Източник: http://ipotpal.bg/ 

Франчайзинг - плюсове и минуси


  франчайзинг 

Като всяко нещо и франчайзингът има своите както положителни така и отрицателни страни. Когато е изправен пред дилемата дали да започне самостоятелно бизнес или да избере варианта със закупуването на  франчайзинг предприемачът трябва да претегли и за себе си да реши коя от опциите го устройва в по-голяма степен.
Плюсове:
1. Наложена търговска марка и изградена система за контрол и управление, правеща възможно стартирането на бизнес с минимални усилия от страна на предприемача
2. Много по-нисък риск от неуспех на предприятието – според статистики в САЩ бизнесът стартирал като франчайзинг има 5% вероятност да не успее, докато при самостоятелното стартиране на бизнес неуспехът е между 30 и 70 % в зависимост от вида му.
3. Франчайзполучателят може да разчита на помощта и подкрепата на предлагащата франчайзинг компания, както и на останалите франчайзполучатели, с които може да обменя идеи и да следи напредъка си.
4. Франчайзинг може да се стартира и с минимален или дори никакъв опит в даден бизнес. Грижа на франчайзодателя е да подготви персонала за стартиращия франчайз, и да даде готови решения на проблемите на начинаещия предприемач.
5. Франчайзполучателят се ползва от рекламните кампании на франчайзодателя и от увеличаващата се популярност на цялата франчайз верига и съответно на предлаганите от нея стоки или услуги.
6. По-ниски цени за закупуване на материали и суровини, предвид това, че те се закупуват на едро за цялата верига от франчайз обекти, а не само за един обект, за което се ползват отстъпки.
7. При закупуване на франчайзинг съществува възможността с успешното му развитие да се закупуват и франчайзи за други обекти при по-добри условия.

Минуси
1. Франчайзполучателят, който се е обвързал с дадена франчайз концепция не е напълно независими, и за да вземе решение за бизнеса си трябва да се съобразява с процедурите на франчайзодателя.
2. Предприемачът е обвързан с методите и операциите, с които даден франчайзинг го задължава и те не могат да се променят освен ако франчайзодателят не реши.
3. Франчайзполучателят трябва да плаща месечна такса, която обикновено се определя като процент от месечните доходи – печалба или оборот.
4. Разходите за закупуване на франчайзинг могат да са по-високи отколкото тези при стартирането на самостоятелно предприятие в същата сфера на бизнес.
5. Ограничения от страна на франчайзодателя за цените на които може да се предоставя стоката или услугата в зависимост от особеностите на конкретния пазар.
6. Ако франчайзодателят по някакъв начин се компрометира и репутацията на марката му бъде накърнена това се отразява негативно върху цялата франчайзинг верига.
7. Предприемачът бива обвързан с подробен договор, който има много клаузи за това как да се работи и сериозни неустойките в случай на неспазването му.

Лазар Белев

Източник: http://www.radiowish.net/

Франчайзинг - предимства за франчайзодатели


Франчайзингът е призната система за стартиране на бизнес с неоспорими предимства както за франчайзодателя така и за франчайзполучателя.  За франчайзодателят основната полза е, че се използва капиталът на други стопански субекти, който в комбинация с изградена стройна концепция и строги правила прави така, че с използването на минимум средства се постига максимум ефект в насоките популяризиране на марка и покритие на територия.

При стартирането на бизнес основен проблем представлява прогнозното количество финансови средства, които ще бъдат инвестирани. Ако бизнесът внезапно покаже нужда от повече от предвидените средства това може да е сериозен проблем. За разлика от това един получател на франчайзинг винаги знае предварително колко средства ще са му необходими за старт и колко ще са последващите инвестиции, както и срока, в който ще се направят. Това е и предимство за франчайзодателят, който с подписването на договора знае на какви средства ще може да разчита, както и територията, на която ще предлага стоката или услугата си.

На много места се посочва, че ноу-хау е сърцето на франчайзинга. Обучението и мотивираните служители са базови предпоставки за успеха на всеки франчайзинг обект. Тъй като е трудно да поддържаш високо квалифицирани мениджъри предимството за развиването на система от франчайз обекти, е че франчайзодателя обучава такива управленски кадри, които освен, че са мениджъри са и лично заинтересовани от успеха на конкретния франчайз, защото инвестицията им е вложена в него. Получава се перфектната  комбинация от детайлно запознат с франчайз системата  служител с висока мотивация. За това и собствения ми опит показва, че доста често франчайзинг офиса е по-ефективен и печеливш от офис на компанията франчайзодател.
Друго предимство е, че чрез разширяването на мрежата от франчайз офиси се увеличава общата покупателна способност на веригата.  Колкото повече офиси има, толкова по-големи са поръчките за консумативи, материали, машини и т.н. Колкото по-евтини са изходните суровини или цени на услуги, толкова по-голяма е печалбата.

Когато франчайзинг веригата расте тя увеличава репутацията си както и популярността на марката под която предлага продукти на франчайзодателя. Увеличената репутация води до други желаещи да отворят франчайз обекти. От там още по-голямо доверие, покупателна способност, популярност на марката, а от там и по-голяма печалба.

С повече франчайз обекти франчайзодателя може да си позволи по-големи разходи за реклама, което води до по-добра познаваемост на пазара, което пък води до конкурентно предимство. С обединяването на средства от голям брой франчайзполучатели се повишава обемът и качеството на рекламата, като със сравнително малка финансова тежест се генерира по-голям положителен ефект за цялата франчайз верига.

За франчайзодателят откриването на повече франчайзинг обекти е равно на по-голяма печалба, която се реализира в следните направления. По-изгодни цени, за закупуване на задължителните суровини и материали, ежемесечната франчайзинг такса /роялити/, продажби, отстъпки за количество от доставчици.

Като се време предвид, че това е приход без инвестиране на собствени пари за разход, може лесно да се разбере защо все повече и повече от успешните компании се насочват към франчайзинг като концепция за разширяване на мрежите си от офиси.

Лазар Белев

Общи черти на договора за франчайзинг


Договорът за франчайзинг е двустранно писмено споразумение уреждащо в подробности отношенията между франчайзодателя и франчайзполучателя и взаимните им задължения по отношение на съвместния бизнес.

Франчайз договорът и франчайзинговата дейност не са уредени в българското законодателство и съдържанието на споразумението се определя от волята на страните, доколкото не противоречи на закона. Въпреки това накратко ще засегна  основните моменти.
В началото на договора се описват страните, същността на франчазинга, търговски марки, ноу-хау, авторски права и кой и на какво основание ги притежава. Въпреки, че франчайзполучателят е собственик на закупувания бизнес, франчайзодателят определя начина, по който продуктите или услугите ще се предоставят на клиентите. Поради спецификата на някои франчайзи процедурите могат да бъдат доста обемни и тогава договора препраща към оперативния наръчник, поради безсмислието да бъде изготвен договор от 200 и повече страници.
Важен момент в договора за франчайзинг е срокът. Той варира при различните франчайз системи, но едно от най-важните изисквания, на които той трябва да отговаря е да бъде достатъчно дълъг франчайзполучателят да може да възвърне направените инвестиции и известен период от време след това. Обикновено в клаузата за срок се предвиждат и опциите за удължаване на договора, като преимуществено те са в полза на франчайзодателя.Друга ключова клауза в договора е териториалният обхват на предлагания франчайзинг. Може да съществува като възможност екслузивни права за дадена територия, но може и да го няма като франчайзодателят да е предвидил възможността на една и съща територия да се отворят няколко франчайз обекта.

Основен момент са и таксите, които франчайзполучателя плаща за франчайзинг пакета. Подробно се описват таксите за управление, авторски, лицензионни възнаграждения и това което се получава срещу тях. Описва се размерът, начинът на плащане, как се определя размерът има ли гратисен период и т.н.

Стигаме и до частта със задълженията за страните. Обикновено за франчайзодателят съществува задължението да предложи обучение на персонала, оборудване, оперативно ръководство, техническа и консултантска помощ. От друга страна франчайзполучателят е длъжен да полага грижата на добър търговец за развитието на бизнеса и репутацията на марката, под която работи, както и да заплаща договорените такси, като това е най-общо.
В края на договора се уговарят неустойките за неизпълнение на договорните задължения, писмените предизвестия за прекратяване, причините, поради които ще се прекрати. Ако прекратяването не е по вина на франчайзполучателя следва да се предвиди възможността за компенсиране, изцяло или отчасти за направената по франчайзинга инвестиция.

Лазар Белев


Франчайзинг - стъпка по стъпка

Когато един предприемач реши за себе си, че трябва да стартира своя бизнес под формата на франчайзинг на известна марка или услуга това е първата малка крачка по пътя на превръщането му във франчайзполучател. Неправилно се смята от повечето кандидати за франчайз, че за да се случи това просто трябва да се избере от списъка с франчайзи един от тях, да се види колко струва и да се реши кой точно да купи. В действителност процесът не е нито толкова бърз, нито толкова лесен. Франчайзингът преминава през няколко етапа, които могат да варират при различните франчайзодатели, но като ключови моменти са изключително сходни. Следва да се има предвид, че като система за бизнес партньорство един франчайзинг създава за страните дългосрочни бизнес отношения /5-10 години/ и за двете страни се пораждат сериозни задължения и отговорности. В тази връзка предприемачът следва да извърви следните стъпки по пътя от решението до превръщането му във франчайзполучател:
Стъпка 1: Намерете франчайзинг концепция, която да ви допада. За тази цел е целесъобразно предприемачът да разгледа наличните и достъпни за него концепции и възможности. Едно добро начало в тази насока за България е директорията franchising.start.bg , където можете да откриете богат списък от предлагани в нашата страна франчайзи. Но как да изберете точно най-подходящия за вас франчайзинг? Съобразете бъдещата сфера на бизнес със следните фактори – населено място, специфика на бизнеса, вашите финансови и човешки ресурси, за да отговорите на този въпрос и направете правилния избор.
Стъпка 2: Подаване на формуляр за кандидатстване. След като са разгледани наличните възможности кандидат франчайзполучателят следва да подаде до избрания франчайзинг формуляр за кандидатстване. След като франчайзодателят получи информацията ви следва насрочване на среща за първоначално проучване и изглаждане на неяснотите. Франчайзодателят може да изисква от кандидата допълнителни документи, справки, а франчайзполучателя следва да има подготвени въпроси за неяснотите по франчайзинг концепцията.
Стъпка 3. Взаимно проучване. След първоначалната среща и уточняване на основни моменти и неясноти следва са се пристъпи към взаимно проучване касаещо сферите – стабилност на компанията, опит, репутация, маркетинг на бранда, осигурена подкрепа, данъчни и осигурителни задължения и др. Предлаганата концепция следва да бъде детайлно проучена от франчайзполучателя преди да се пристъпи към подписването на договора за франчайзинг. Възможно е обема информация на франчайзинг концепцията да е значителен и да изисква технологично време за пълното и проучване. Все пак основните моменти са работно време, такси, подкрепа, обучение, реклама, взаимни права и задължения. С особено внимание трябва да се разгледа раздела за подкрепата, която франчайзодателя предлага, като тя може да е различна в зависимост спецификата на предлагания франчайзинг.
Стъпка 4. Подписване на договор за франчайзинг. След като франчайзполучателят детайлно се е запознал с концепцията, разбрал е правата и задълженията си по договора, осъзнал е, че това ще бъде едно дългосрочно сътрудничество идва ред на подписването на договора. Задължително подписването следва да е предшествано от консултация с юристи, както и от период за размисъл, а при необходимост и допълнителни срещи с отговорните за франчайзинг програмите служители.  На тези предхождащи подписването на договора срещи следва да се изяснят всички спорни моменти, които не са били забелязани при първоначалната среща и след проучването на предоставената франчайз концепция.
Стъпка 5. Обучение.  Това е едно от най-големите предимства на франчайзинга. Някой преди вас да е минал по трънливия път на успеха и да ви предаде опит, който да предпази от грешни стъпки стартиращия ви бизнес. Франчайзодателят е създал концепция, проучил е пазара, разработил е продукти или услуга, наложил е бранд и е готов да сподели с франчайзполучателя своите търговски тайни, маркетинг и програми за обучение естествено срещу определена такса.  Ноу-хау е истинската същност на франчайзинга и върху този момент следва да се акцентира при взаимното проучване. Колко време, къде, какви допълнителни разходи ще има за него, дали ще се обучава персонал или самия франчайзполучател. Това са задължителни въпроси, на които следва да е отговорено още на стъпка 3. В тази стъпка е включен и подбора на персонала, който обикновено се избира по критерии на франчайзодателя.
Стъпка № 6. Избор на офис, одобрение и брандиране. Тази стъпка обикновено се прави едновременно със стъпка 5. Избор на подходяща и комуникативна локация, проучване на пазар, брандиране, доставка на рекламни материали. Обемът на реклама и местоположението на бъдещия франчайз офис зависят до голяма степен от спецификата на предлагания франчайзинг – продукти или услуга, пласиране или производство и т.н.
Стъпка № 7 Откриване на франчайзинг офиса.  След като е извървян нелекият път за придобиване на франчайзинг е време предприемачът придобил качеството франчайзполучател да стартира реално работата в своя нов офис. От тук нататък от неговата мотивация, креативност, а и от подкрепата, която получава от своя франчайзодател зависи новостартиращият франчайзинг да се превърне в печеливш бизнес.
Автор: Лазар Белев
Източник:    http://razkazi.info/

Кой е най-подходящия франчайзинг за Вас?


На много места в интернет можете да срещнете съвети за това, че започвайки нов бизнес една от най-удачните форми е закупуването на франчайзинг. Интернет изобилства от напътствия за това какво трябва да знаем при среща с франчайзодател, през какви етапи преминава самата процедура по закупуване на франчайз, какви такси се дължат, но почти никъде няма отговор на въпроса „Кой е най-подходящия франчайзинг за мен?” В следващите редове ще се опитам да дам отговор на този въпрос на база собствения си опит като отговарящ за франчайзинг програмата на компанията за която работя.

Ако след като е решена първоначалната дилема  – собствен бизнес или франчайзинг и отговорът е в полза на втората възможност бъдещия франчайзинг партньор следва да избере в коя точно бизнес сфера ще се развива. За тази цел младия предприемач трябва да си отговори на следните въпроси:

Какво харесвам, от какво се интересувам? Бъдещия франчайзинг до голяма степен следва да  е съобразен с личността и характера на франчайзполучателя – С неговите интереси, страсти, хобита, тъй като това е една от основните предпоставки работата да носи удовлетвореност и да се работи с желание.

Какъв е финансови ресурс, който мога да отделя за стартиране на франчайзинг? Поинтересувайте се от това до какъв бюджет имате достъп, защото въпреки, че сте избрали франчайзинг, който Ви допада може да се окаже, че не притежавате необходимия стартов капитал. Хубаво е да имате предвид , че конкретно в България парите необходими за стартиране на франчазинг са между 3000 и 300000 лева.  От лични наблюдения смея да твърдя, че евтините франчайзи определено не ми се покриват с представата за мечтана работа. Интересно е да се знае, че например в България съществува Франчайзинг за изтребване на вредители ………. Това определено не е работа мечта. :) 

Какво е положението на пазара на компанията франчайзодател? Постарайте се да направите възможно най-пълно проучване на бизнеса, на който сте се спрели, посетете сайта на компанията, разгледайте по възможност някой техен франчайзинг обект, проучете какво се включва във франчайзинг пакета, франчайзинг таксите, готовността да Ви предоставят оперативен наръчник, сроковете от момента на подписване  на договора до отварянето на бъдещия обект. Обикновено сериозните франчайзодатели имат предварителен отговор на въпроса за колко време инвестицията ви ще се възвърне, но имайте предвид, че тези данни са само прогнозни на база съществуващи обекти – съществуват доста променливи, които могат да ускорят или забавят този процес. Събраната информация и финансовите ви възможности са от изключителна важност за решението да изберете точно този франчайзинг.

Не разбирам много от франчайзинг, да се консултирам  ли с експерти? Въпреки, че се препоръчва допитване до хора компетентни в областта, аз лично смятам, че това едно излишно и струващо пари упражнение. На въпросите, на които нямате отговор много често може да се отговори в интернет или от упълномощените да преговарят с  вас за франчайзинг служители на компанията. За консултация с адвокат преди подписването на договора за франчайзинг обаче съм твърдо „ЗА”  - по този начин ще защитите максимално интересите си, но това е на един доста по-късен етап.

След като отговорите на тези въпроси, касаещи основно техническата част си задайте и въпросите касаещи вашата собствена личност и това как ще се отрази включването във франчайзинг верига  на начина ви на живот, а именно:
Какви са силните и слабите ви страни, и как биха се отразили на работата ви? Можете ли да следвате инструкции или сте непоправим индивидуалист? Можете ли да бъдете част от екип, и да следвате правилата му? Все пак франчайзинга е екипна работа съчетание от вашия труд и опита на вашия франчайзодател.  Колко дълго сте готови да чакате?  и т.н. Задайте си отново въпроса Защо искам да работя именно тази работа? и Защо точно с този франчайзинг партньор?

След като отговорите на тези въпроси вие ще сте една крачка по-близо до стартирането на Вашия франчайзинг бизнес, като изборът или решението да посветите времето, труда и креативността си ще бъде резултат задълбочена проучване на франчайзинга и собствената Ви личност, а не в резултат на моментна емоция. :) 

Лазар Белев

Източник: http://www.inarticle.info/ 

Франчайзингът - синоним на успех


Всеки, който сериозно се интересува от материята фрачайзинг знае, че в световен мащаб съществува тенденция на непрекъснато увеличаване на популярността му като форма на сътрудничество. Едва ли когато преди 150 години Исак Сингер подписва договори за ексклузивно право на подръжка на предлаганите от него шевни машини на дадена територия е предполагал какво ще представлява франчайзингът днес. Хиляди фирми са разпространили продуктите или услугите си на национално или световно ниво използвайки тази форма на сътрудничество и са дали тласък на тази нова форма на бизнес отношения. Изниква въпросът на какво се дължи този успех?
Отговорът не е кратък и едностранен. Франчайзингът преди всичко е разпознаваемост на дадена марка за продукт или услуга. Когато франчайзополучателя купува франчайзинг той купува предварително създадени и моделирани фирмени имидж и клиентела. Самата концепция за правене на бизнес трябва да бъде пожелана от франчайзполучателя. Но за да бъде пожелана тя трябва да е доказано работеща и успешна. Средните по бизнес стандартите фирми обикновено трябва да работят десетилетия, за да се докажат, изгладят процесите и наложат марката си. В този смисъл донякъде франчайзингът е привилегия на големите в бизнеса.
Но какво кара предприемачите все по-често да се насочват към франчайзинг за започване на бизнес?
На първо място ниската степен на риск, според международни изследвания едва около 4% от бизнеса стартирал като франчайзинг претърпява неуспех. За сравнение при новите фирми, които стартират самостоятелно процентът на фалиралите фирми в някои сектори достига 80%. Малкият процент неуспех се дължи на самата специфика на франчайзинга. Компанията франчайзодател е имала време да изчисти процедурите и документите си така, че да изследва и открие слабостите в концепцията си и да предостави на франчайзполучателя максимално работещ модел. Франчайзодателят инвестира много време и средства за да направи разпознаваем своя продукт или услуга и да сведе информацията за тях до максимално широк кръг от хора. Франчайзодателят създава образ, желан от клиентите, а от там и желан за предприемача закупуващ франчайзинг.
Освен образа и положителното отношение към продукта важен фактор за успеха на всеки франчайзинг е и ноу-хау, което франчайзполучателя получава при обучението. Целта на обучителната програма е всеки аспект от бъдещия бизнес да бъде сведен до знанието му – работно време, персонал, процедури, реклама, счетоводство, работа с машини и консумативи и т.н. За целта се издават и т.н. нар оперативни наръчници съдържащи стъпка по стъпка всички операции от ежедневието на франчайзинг обекта. В практиката на много франчайзодатели влиза и процедурата при стартиране на нов франчайз обект да се изпраща представител, който въпреки обучението в първите дни от старта на франчайзинга да присъства и да отстрани евентуални малки пропуски, а също да вдъхне увереност на франчайзполучателя.
Не на последно място за успеха на франчазинга има роля и контролът осъществяван от франчайзодателят, с което се гарантират спазване на процедурите и контрол на качеството, което пък от своя страна кореспондира с образа на съответната марка.
Всичко това прави франчайзинга предпочитан нискорисков вариант за стартиране на нов бизнес.
Пълен списък на франчайзите в България можете да намерите в портала http://franchising.start.bg/
Лазар Белев