четвъртък, 24 ноември 2011 г.

Предимства и недостатъци на голямата франчайзинг система – част 2

Едно от основните неща липсващи на по-късните франчайзополучатели е ентусиазмът, който е предаден на първите от самия създател на франчайз системата. За това не е и чудно, че по-старите франчайзполучатели до голяма степен са усвоили маниерите и чертите на основателя, неговата отдаденост  и пълна ангажираност към идеята. Това е и едно от предимствата да бъдеш първи в една развиваща се франчайзинг верига. Дори в изградена система с ясни правила и критерии винаги има разлика от начина, по който мениджърите на средно ниво общуват и управляват с франчайзите в сравнение с начина на общуване на основателя.

За своя успех в дългосрочен план големите франчайз системи трябва да направят своите правила лесно разбираеми и лесно приложими. Това е предимство, защото процедурите и правилата вече са доказали, че работят и са предпоставка за успех на франчайзополучателя. В големите франчайз системи обаче съществува проблема с обратната комуникация и когато даден франчайз предложи идея за оптимизиране на бизнеса отнема много време да се разгледа и оцени, а когато много франчайзи правят такива препоръки става още по-трудно. За сравнение младата франчайзинг верига много по-бързо и лесно реагира на промените и предложенията. За това и когато се избира франчайзинг, към който да се включите един от основните моменти, за който трябва да се поинтересувате е начина на сигнализиране, обработка и вземане на решения за евентуални промени.

Едно от големите предимства на развитите франчайзинг системи е, че размерът им обикновено е силен лост за влияние върху доставчиците да правят отстъпки при доставките. На практика обаче някои франчайзинг системи не споделят тези придобивки, като ги ползват за себе си препродавайки ги на крайния франчайз, генерирайки по този начин допълнителна печалба, и реално това престава да бъде предимство. Колкото по-голяма е франчайз системата толкова по-големи са тези печалби, а съответно и размера на бонусите на мениджърите.

Като заключение бих обобщил, че купуване на франчайзинг в развита система ще има както големите си предимства, така и недостатъците си. Но без значение от това дали ще се участва в утвърдена или нова франчайз система предприемачът трябва да положи значителни усилия да провери своя франчайзодател и да се увери, че ще работи с отговорен и честен партньор, който има лично отношение към проблемите на своите франчайзполучатели, цени взаимните ползи от връзката, но и полага грижи при възникнал проблем, за да гарантира успеха на своите франчайзи.


Няма коментари:

Публикуване на коментар