вторник, 8 юли 2014 г.

8 правила да бъдеш успешен франчайзполучател

Всеки бизнес и която и да е форма на стопанско сътрудничество си има свои тайни. Такива „тайни” има и в сферата на франчайзинга и те са това, което прави така, че едни франчайз получатели да се открояват на общия фон, а други да не програсират и да не получават резултатите, на които са се надявали. Всеки знае за козовете, които имат големите франчайз вериги, това са топ-продуктите, които са ги направили известни и предпочитани от клиентите, а от там и желани от франчайзполучателите. Но тези топ-продукти, са една малка част от успеха на веригите и има други фактори, които са с не по-малко значение за това даден франчайз продукт да бъде успешен. 

Тези така да ги нарека „тайни” обикновено се съдържат в оперативните наръчници под формата на инструкции за франчайзполучателите. Успехът се корени именно в прилагането на тези правила, които франчайзодателят предоставя на своите партньори. 

Елементарната логика диктува, че една успешна франчайзинг концепция трябва да има успешни получатели на франчайз. А успехът във франчайзингът има само едно измерение – печалбата. И двете страни при тази форма на стопанска съвместна дейност следва да печелят, за да може франчайзинг системата да продължи да се развива. Именно процентът на реализирана печалба е и сред основните фактори, които са от значение за по-широкото разпространение на продуктите, които се предлагат. 

 Една успешна концепция трябва да има успешни франчайзополучатели в системата. И двете страни трябва да са успешни, за да е възможно системата да остане печеливша и да продължи да се разраства. След години наблюдения специалистите са установили осем прости прави за това как даден франчайзинг да бъде максимално доходен, а от там и успешен. 

Всички успешни франчайзполучатели се ръководят от следните принципи. 
1. Печелещите франчайзполучатели стриктно спазват и следват правилата регламентирани в техните договори и предоставените им от франчайзодателя оперативни наръчници.
2. Успешните франчайзполучатели винаги се съобразяват с указанията, критиките и предложенияте на техните консултанти 
3. Те използват и внедряват в дейността си всяка нова технология или продукт, които им се предоставят от техния франчайзодател 
4. Успешните франчайзполучатели не се отконяват от маркетинговите планове, които им се предоставят от франчайзполучателите и стриктно изпълняват инструкциите по популяризирането на продукта или услугата. 
5. Успешните франчайзполучателин непрекъснато се интересуват от новостите и търсят помощ или обсъждат нови идеи със своите франчайзполучатели. 
6. Печелившите франчайзополучатели създават и поддържат близки отношения с други франчайзополучатели в системата 
7. Печеливши франчайзополучатели са личности със значителна степен на социална ангажираност в своите местни общности, като чрез личният си пример правят даден продукт или услуга предпочитани на територията на която ги представят 
8. И не на последно място по важност следва да се знае, че успешните франчайзополучатели ентусиазирани, енергични и високо мотивирани да успеят от първия момент, в която влязат в дадена франчайзинг система. 

Както показва практиката следвайки тези осем прости правила всеки може да стане успешен франчайзполучател, който да получава удовлетворяваща го печалба от работата си с дадена компания предоставяща франчайзинг партньорство.