сряда, 31 август 2011 г.

Франчайзинг - стъпка по стъпка

Когато един предприемач реши за себе си, че трябва да стартира своя бизнес под формата на франчайзинг на известна марка или услуга това е първата малка крачка по пътя на превръщането му във франчайзполучател. Неправилно се смята от повечето кандидати за франчайз, че за да се случи това просто трябва да се избере от списъка с франчайзи един от тях, да се види колко струва и да се реши кой точно да купи. В действителност процесът не е нито толкова бърз, нито толкова лесен. Франчайзингът преминава през няколко етапа, които могат да варират при различните франчайзодатели, но като ключови моменти са изключително сходни. Следва да се има предвид, че като система за бизнес партньорство един франчайзинг създава за страните дългосрочни бизнес отношения /5-10 години/ и за двете страни се пораждат сериозни задължения и отговорности. В тази връзка предприемачът следва да извърви следните стъпки по пътя от решението до превръщането му във франчайзполучател:
Стъпка 1: Намерете франчайзинг концепция, която да ви допада. За тази цел е целесъобразно предприемачът да разгледа наличните и достъпни за него концепции и възможности. Едно добро начало в тази насока за България е директорията franchising.start.bg , където можете да откриете богат списък от предлагани в нашата страна франчайзи. Но как да изберете точно най-подходящия за вас франчайзинг? Съобразете бъдещата сфера на бизнес със следните фактори – населено място, специфика на бизнеса, вашите финансови и човешки ресурси, за да отговорите на този въпрос и направете правилния избор.
Стъпка 2: Подаване на формуляр за кандидатстване. След като са разгледани наличните възможности кандидат франчайзполучателят следва да подаде до избрания франчайзинг формуляр за кандидатстване. След като франчайзодателят получи информацията ви следва насрочване на среща за първоначално проучване и изглаждане на неяснотите. Франчайзодателят може да изисква от кандидата допълнителни документи, справки, а франчайзполучателя следва да има подготвени въпроси за неяснотите по франчайзинг концепцията.
Стъпка 3. Взаимно проучване. След първоначалната среща и уточняване на основни моменти и неясноти следва са се пристъпи към взаимно проучване касаещо сферите – стабилност на компанията, опит, репутация, маркетинг на бранда, осигурена подкрепа, данъчни и осигурителни задължения и др. Предлаганата концепция следва да бъде детайлно проучена от франчайзполучателя преди да се пристъпи към подписването на договора за франчайзинг. Възможно е обема информация на франчайзинг концепцията да е значителен и да изисква технологично време за пълното и проучване. Все пак основните моменти са работно време, такси, подкрепа, обучение, реклама, взаимни права и задължения. С особено внимание трябва да се разгледа раздела за подкрепата, която франчайзодателя предлага, като тя може да е различна в зависимост спецификата на предлагания франчайзинг.
Стъпка 4. Подписване на договор за франчайзинг. След като франчайзполучателят детайлно се е запознал с концепцията, разбрал е правата и задълженията си по договора, осъзнал е, че това ще бъде едно дългосрочно сътрудничество идва ред на подписването на договора. Задължително подписването следва да е предшествано от консултация с юристи, както и от период за размисъл, а при необходимост и допълнителни срещи с отговорните за франчайзинг програмите служители.  На тези предхождащи подписването на договора срещи следва да се изяснят всички спорни моменти, които не са били забелязани при първоначалната среща и след проучването на предоставената франчайз концепция.
Стъпка 5. Обучение.  Това е едно от най-големите предимства на франчайзинга. Някой преди вас да е минал по трънливия път на успеха и да ви предаде опит, който да предпази от грешни стъпки стартиращия ви бизнес. Франчайзодателят е създал концепция, проучил е пазара, разработил е продукти или услуга, наложил е бранд и е готов да сподели с франчайзполучателя своите търговски тайни, маркетинг и програми за обучение естествено срещу определена такса.  Ноу-хау е истинската същност на франчайзинга и върху този момент следва да се акцентира при взаимното проучване. Колко време, къде, какви допълнителни разходи ще има за него, дали ще се обучава персонал или самия франчайзполучател. Това са задължителни въпроси, на които следва да е отговорено още на стъпка 3. В тази стъпка е включен и подбора на персонала, който обикновено се избира по критерии на франчайзодателя.
Стъпка № 6. Избор на офис, одобрение и брандиране. Тази стъпка обикновено се прави едновременно със стъпка 5. Избор на подходяща и комуникативна локация, проучване на пазар, брандиране, доставка на рекламни материали. Обемът на реклама и местоположението на бъдещия франчайз офис зависят до голяма степен от спецификата на предлагания франчайзинг – продукти или услуга, пласиране или производство и т.н.
Стъпка № 7 Откриване на франчайзинг офиса.  След като е извървян нелекият път за придобиване на франчайзинг е време предприемачът придобил качеството франчайзполучател да стартира реално работата в своя нов офис. От тук нататък от неговата мотивация, креативност, а и от подкрепата, която получава от своя франчайзодател зависи новостартиращият франчайзинг да се превърне в печеливш бизнес.
Автор: Лазар Белев
Източник:    http://razkazi.info/

Няма коментари:

Публикуване на коментар