петък, 2 септември 2011 г.

Етапи при закупуването на франчайзинг

Преди да бъде подписан договор за франчайзинг франчайзполучателят трябва за мине през няколко етапа. Въпреки, че има доста варианти в днешната статия ще се опитам да отделя основните моменти, които са характерни за процеса.

Първи досег с франчайзинга.

Обикновено това е моментът, в който се заражда идеята – посещения на расторант, кафене, автомивка, заложна къща и т.н. Бъдещия франчайзодетел е толкова впечатлен от обслужването, опита, атмосферата, интериора, че решава да научи повече за самата фирма и в последствие разбира, че обекта, който е посетил реално работи на франчайзинг схема. За различние хора решението да пристъпят към закупуване на франчайзинг идва по различен начин – дали от неуспешен собствен опит в областта, от познати или са плод на задълбочени търсене и проучване на конкретен пазар. Първия контакт е важен с това, че ви дава първоначална информация за фирмата и както сочи науката първите впечатления са най-трайни. Първоначалния контакт бива последван от запознаване с франчайзинг програмата на дружеството, таксите, телефонни номера и и-мейл адреси на франчайзодателя.

Първоначална среща с представител на франчайзодателя

Следващата стъпка след запознаване с франчайз програмата е да насрочите среща с представител на франчайзодателя. Целта е освен да се уточнят някои неизяснени моменти и да се покаже сериозността на намеренията на страните. Много франчайзодатели на този етап се интересува дали имате визия за мястото на вашия франчайзинг обект или ще се доверите на опита им в откриването на най-подходящия. Основното за тази среща, е че след като бъдат изяснени всички въпроси бъдещия франчайзполучател получава указания за това какви да бъдат следващите му действия. В тази връзка може да се наложи попълване на формуляр за кандидатстване, в който да посочите данни за себе си, намеренията си, дори мотивацията си да се насочите точно към този франчайзинг. Тази първоначална среща много често се практикува в действащи франчайзинг обекти, но това е по-скоро трик за подсилване на впечатленията за повлияване върху решението за закупуване. Опита ми показва, че най – добре това да става в спокойно място и двете страни да си отделят минимум 1 час за изчистване на основните моменти относно бъдещия франчайз.


Оценка на мястото

След като преговорите на първоначалната среща са минали успешно, се преминава към оценка на заявения от вас обект. Възможно е той да бъде конкретен адрес или просто град, в която желаете да развивате дейността. Имайте предвид, че франчайзодателя има свои критерии, на които трябва да отговаря франчайзинг обект и не е длъжен да се съгласи с предложения от вас. В много случаи е по-добре да си спестите предварителни уговорки, евентуални договори за наем, подобрения и т.н. в обекти, които е възможно да не бъдат одобрени. В случая съвета ми е да се доверите на опита на фирмата предлагаща франчайзинг да избере най-доброто място за вашия успешен франчайз обект. Специфичен момент е, че оценката на обекта обикновено изисква заплащане на такса оценка, която следва да бъде обявена при първоначалната среща . Тази такса обикновено не се връща, и може да е договорена като отделно плащане или като част от встъпителната франчайзинг такса.

Оценка на франчайзполучателя

Обикновено заедно с оценката на обекта се извършва и оценка на пригодността на самия кандидет за франчайзинг партньор. Всъщност тази оценка е по-важна отколкото оценката на мястото. Оценяват се основно финансова адекватност, професионален опит, законови пречки, уважение, съдебно и данъчно досие, дори обществено мнение за дадения кандидат. Това до голяма степен определя и вида франчайзополучател – дали ще е годен да се посвети на бизнеса си на пълен работен ден или ще играе ролята на пасивен инвеститор, който да наблюдава отстрани вложенията си. На този етап франчайзполучателя също трабва да попълни информацията си за франчайзодателя и да вземе окончателно решение дали да закупи точно този франчайзинг на база получената допълнителна информация.

Последващи срещи

В зависимост от необходимостта могат да бъдат насрочвани последващи срещи за обсъждане на кандидатурата. Франчайзодателят може да има допълнителни въпроси за квалификацията и бизнес плановете. Ще бъдат обсъдени въпросите за мястото на бъдещия обект, дали франчайз получателя е негов собственик или смята да го наеме. На този етап се предоставя екземпляр от франчайзинг договора, за да може да прегледа подробно преди подписването. Съветът ми е след като получите това копие да се обърнете към адвокат, за да проверите степента на защитеност на вашите интереси. Имайте предвид, че повечето франчайзополучатели предлагат еднотипни франчайзинг договори и е много трудно те да бъдат предоговорени. Това с особена сила важи за големите и утвърдени франчайзинги. С по-малките има повече възможности за преговори, защото са по-склонни на отстъпки в името на разрастването си. Когато работите с нови франчайзодатели, които нямат много опит е възможно да има допуснати грешки и непълноти в договорите им, за това не се доверявайте сляпо на предложения ви договор за франчайзигнг, а потърсете квалифицирана юридическа помощ.

Сключване на франчайзинг договор.

След преминаването на всички предходни етапи се стига до финализирането на договора. Но този етап франчайзодателят е стигнал до заключението, че кандидата за франчайзинг не само покрива критериите му, но има и много добри шансове за успех. Направена е оценка на бъдещия франчайз обект и според приетите вътрешни правила и на база досегашен опит може да се приме като добро място за правене на бизнес.

От друга страна франчайзполучателя е оценил франчайзодателя, неговата дейност и неговата програма и е убеден, че този бизнес си струва да се инвестират в него парите и времето си.

Както посочих в началото на изложението този процес отнема различно време и е в зависимост от параметрите и стандартите на конкрения франчайзинг, но това са основните етапи през които преминава един франчайзинг – от емоцията на първоначалния контакт, през взаимната оценка до логичното и аргументирано решение за подписването на договора.

Лазар Белев

Няма коментари:

Публикуване на коментар