петък, 2 септември 2011 г.

Защо плащаме франчайзинг такси?

Като отговарящ за развитието на франчайзинг програмата на Заложни къщи Доверие много често контактувам с хора, които желаят да разберат повече за това, което предлагаме. Освен това, че много от българите не са наясно какво точно е франчайзинг, често получавам и въпроса „Защо трябва да плащам първоначалната такса и т.нар. такса „роялити” такса всеки месец?”. До голяма степен подобен въпрос аз лично отдавам на народопсихологията на българинът, който може всичко и разбира от всичко и може да се оправи сам с всяко нещо от ремонт на мивката до управление на софтуерна фирма без грам да разбира от това.

Въпреки специфичния ни манталитет, който признава само материалното като основание за извършване на плащане ще се постарая да обясня защо тази такса е задължителна във всеки франчайзинг и защо опитът и знанието имат своята цена.

На първо място желаещия да стане франчайзополучател следва да е наясно, че ежемесечната такса е различна такса от първоначалната, която включва оценката на обекта, обучение, оценка на конкуренция и капацитет на продажби, както и разбира се правото да се ползва търговската марка на франчайзодателя.

На второ място месечните такси се заплащат на франчайзодателя, за да продължи той подкрепата си за франчайзополучателя, за това и те са по-малки от началната, предвид и по-малките обеми на осигурявано последващо съдействие. Въпреки всичко обаче те са дължими, не просто защото така желае франчайзодателя, а защото един успешен франчайзинг никога не е статичен – освен установениета стандарти, които се следят чрез проверки на място, франчайзодателят непрекъснато усъвърженства и оптимизира процедурите си, за което се изисква мениджърски потенциал който струва скъпо, но в същото време се отплаща като увеличава доходността на офисите от веригата, както и повишава популярността на марката, което е в пряка зависимост с доходността. Също така франчайзодателя инвестира не малко средства в реклама на марката си като по този начин рекламира и спомага за увеличаването на популярността и на обектите, които работят на франчайз схема под същата тази марка. А силата на марката е това, което продава даден продукт или услуга. Не на последно място въпреки изчерпателността на оперативния наръчник доста често един бизнес се изправя пред предизвикателства от конкурентно, бюрократично или друго естество, които много лесно могат да се преодолеят от опитен мениджърски екип на дружеството франчайзодател.

На трето място за да се избегне неудовлетвореност от страна на франчайзополучателя от това, че същия плаща, а не получава, каквито случаи има в изобилие, той следва да получава адекватна подкрепа – основно относно управлението, рекламата и увеличаването на продажбите посредством запознаване с последните достижения, ной-хау и производствени практики на фрпанчайзодателя. Ако един получател на франчайзинг няма подобна подкрепа то няма и основание, на което да се дължи подобна такса. От опита си смея да твърдя, че франчайзополучателите много по-лесно плащат месечните такси ако виждат, че получават нещо за тях. Поведението на един недоволен и справедливо чувстващ, че плаща незаслужено такси партньор би рефлектирало във всички аспекти на бизнеса на франчайзодателя. За това и още в първоначалния етап от преговорите по един бъдещ франчайзинг следва даващия го да е напълно наясно какво предлага както срещу първоначалната такса , така и срещу месечната. Имено поради тази причина на срещите с евентуални франчайз получатели аз изчерпателно изброявам областите, в които мениджърския екип на Заложни къщи Доверие е полезен за инвестицията, за да са наясно бъдещите партньори за какво плащат, а именно:

- готов бизнес модел – превръщайки се в наш франчайз партньор Вие започвате да работите веднага, спестявайки си дългите години на опити и грешки;

- координиране и администриране от централен офис;

- цялостно маркетингово проучване;

- професионално обучение от екип специалисти;

- изцяло обновен собствен софтуер, приведен в съответствие с изискванията на нормативната база в страната; – пълна информационна обезпеченост;

- счетоводен отдел; – юридически консултации – оперативно ръководство;

- изградена система за видеоконтрол и сигурност;

- съдействие при осъществяване на рекламната политика;

- стратегия за икономичност, ефективност, ефикасност и рентабилност;

- ценова политика, формиране на цени и ценообразуване;

- широк спектър от стоки и услуги;

- гъвкава схема с възможност за последващо развитие и инвестиции в други офиси;

- ликвидност – ако някой ден решите да се откажете от направената инвестиция франчайз моделът, който предлагаме Ви позволява бързо и изгодно да продадете бизнеса си на нас – вашият франчайзодател.

Разбира се, живеем в държава чиято Конституция прокламира принципът на свободна стопанска инициатива и всеки е свободен да опита сам късмета си на база собствен опит и знания. Но преди да направи своя избор и да се сблъска с всички рискове и неизвестни е добре за себе си да прецени наистина ли таксите плащани за франчайзинг и предимствата, които носят са прекомерни и не си заслужават.

Адвокат Лазар Белев

Няма коментари:

Публикуване на коментар