петък, 2 септември 2011 г.

Кратка история на съвременния франчайзинг

Историята на съвременния франчайзинг започва в Съединените американски щати и първоначално се използва от компанията за производство на шевни машини Сингер. Много изследователи определят именно Исаак Сингер, основателят на световно известната компания производител на шевни машини като баща на съвременния франчайзинг. От 1851 година неговата фирма сключват с дистрибуторите на стоката си писмени договори за предоставянето на франчайзинг – първообраза на съвременните договори за франчайзинг. С тези договори се давало правото на продажба и ремонт на шевни машини на определена територия от Съединените щати. След приключването на гражданската война Сингер започнал серийно производство в големи за тогавашните стандарти мащаби. Но предвид размерите на територията на която дистрибутирал продукцията си и необходимостта от осигуряване на подръжка правели централизираното гаранционно обслужване икономически неизгодно. Била създадена франчайзингова система, която предоставяла на финансово независими фирми изключителните права да продават и поддържат шевни машини на определена територия. По своята правна същност първите франчайзинги били обикновени дистрибуционни договори с допълнително включени към тях задължения за представителят да обслужва машините.

През 20-те години на 20 век идеята за франчайзинг се насочила към отношенията доставчик – пътуващ търговец. Доставчика /франчайзодател/ давал възможност на много дистрибутиращи организации и отделни физически лица /франчайзополучатели/ да извлекат печалба от това, че предлагат стока или услуга под определена известна търговска марка без да губят икономическата си самостоятелност. Тогава се развива т.нар франчайзинг от първи тип.

През 30-те години след Голямата рецесия в САЩ идеята за франчайзинг намира своите нови подръжници сред компаниите от нефтопреработвателния бизнес . Големите компании започват да създават система, според която бензиностанциите са самостоятелни франчайзингови единици дадени под наем. По този начин те си осигуряват гъвкавост, получават наемни вноски и могат да поддържат ценова политика в зависимост от конкретните условия. Като резултат значително нарастват продажбите и от там съответно и печалбата. Преди влизането в сила на Закона за търговските марки франчайзингът не е защитен и започва повсеместно копиране на известни търговски марки за стоки и услуги, което налага и приемането на последния. До края на 50-те години повечето компании използващи франчайзингова система разглеждали франчайзинга като ефективен метод за разпространение на продукти и услуги.

В САЩ бързо започва развитието на франчайзинга след 1946 година с приемането на Закона за търговските марки. Допълнителни ползи от предприемачите получавали вече от това, че вече разпространението на стоки и услуги под определена търговска марка ставало под контрола и защитата на закона. Създадената през 1977 година Британска франчайзингова асоциация за пръв път дава определение на франчайзинга като контролен лиценз даван от едно лице /франчайзодател/ на друго лице франчайзополучател, който: – дава разрешение и задължава франчаизополучателя да се занимава в срока на действие на франчайзинговия договор с определен бизнес, използвайки съответно наименование, принадлежащо или асоцииращо се с франчайзодателя – задължава франчайзодателя да предоставя помощ при воденето на бизнеса, който е предмет на франчайзинга /организация, управление, обучение и др./ – задължава франчайзополучателя през времето, през което договора е в сила, периодично да плаща на франчайзодателя определена парична сума за предоставените услуги, търговска марка, и др – не е договор между холдинг и негова дъщерна компания или между частно лице и компания, която е в някакви контролни отношения спрямо него.

Първи въвежда така наричания Бизнес франчайзинг /франчайзинг от втори тип/ основателя на компанията McDonald`s Рей Крок. Неговия принос към историята на франчайзинга се изразява в това, че разработва съответен дизайн на обектите, рекламата и постоянния контрол върху качеството. Благодарение на тези нововъведения McDonald`s и до ден днешен е синоним на успешен франчайз модел. Историята на световната верига започва случайно. През 1945 година в ресторант в Сан Бернардино влиза търговски агент продаващ миксери. Вместо след обичайните преговори да продължи по пътя си, той останал и наблюдавал ресторанта през целия ден. Успехът на ресторанта силно впечатлило агента и след няколко седмици преговори със собственика успял да получи разрешение за отваряне на такъв ресторант. Фирмата, която получила това разрешение се казвала McDonald`s System, Inc. , а името на собственика и – Рей Крок. Макар, че франчайзинги съществували и преди него производителят на хамбургери както никой друг символизира победата на франчайзинга като формат за развитие на бизнеса – от ресторант в дълбоката провинция до корпорация с над 14000 заведения за бързо хранене.

Поради своята същност франчайзингът основно процъфтява заради това, че обединява в едно притежаването на малко предприятие и управленския опит на големия бизнес. А личната собственост представлява най-добрия стимул, за подтикване на човека към усърдна работа. Несъмнено обаче ползата от франчайзинга и е за двете страни – и за франчайзополучателя и за франчайзодателя, която се разраства по-бързо използвайки парите на други икономически субекти. В голяма степен именно поради това големите франчайзинг вериги са станали такива. Освен възможностите за бързо разрастване позволява на франчайзополучателя стъпване на нови територии, които иначе не биха били достъпни за него по една или друга причина. Друга изгода за франчайзодателя е , че се изискват доста по-малко мениджъри и от там по-малки разходи. Освен това франчайзополучателите притежават по-силна мотивация , отколкото наемните управленски кадри на компанията.

До неотдавна понятието франчайзинг беше синоним на предприятие за бързо хранене, но днес франчайзинга прониква все по-широко в различни отрасли на икономиката. Вече не може да бъде открит сектор на производството или услугите, в който да няма предлагане на франчайзинг. Поради победния ход на франчайзинга по света през 1960 година се създава международната франчайзинг асоциация с централа Вашингтон. Съвременният франчайзинг прадставлява система от отношения, строго регулирани от етични, юридически, и финансови нормативни положения. В повечето страни работят Асоциации и Федерации, които имат за своя основна задача защитата на интересите на франчайзинговите компании. Понастоящем франчайзингът съществува в различни области – художествени галерии, барове, центрове за снижаване на стреса и дори заложни къщи. Широкото му навлизане в различни случаи дава основание да се направи извода, че франчайзингът се явява най-бързия и лесен за начинаещия предприемач.

Лазар Белев

Няма коментари:

Публикуване на коментар