петък, 2 септември 2011 г.

Защо да изберем франчайзинг?

Франчайзингът представлява вид стратегически съюз, който обикновено се прилага от компании с престижна търговска марка и утърден имидж. В днешния глобализиращ се свят франчайзингът е навсякъде – ресторанти, бензиностанции, клубове, а вече и заложни къщи. Макар и не толкова добре развит като дейност в България, пред него се разкриват много възможности, които в бъдеще ще са благоприятни за хората, които го използват рационално.

С какво франчайзингът е по-добър от самостоятелното стартиране на бизнес?

На първо място естествено са парите. На всеки е ясно, че за самостоятелно стартиране на бизнес се изискват сериозни инвестиции, а в момента банките не са благоприятно настроени към кредиторите. Предимствата на франчайзинга са, че можете по-лесно да получите финансиране, отколкото при започването на нов бизнес. Банките много по-лесно могат да преценят рисковете пред един франчайз и да погледнат на него като на по-безопасен, което от своя страна прави отпускането на кредит доста по-лесно.

Утвърденото име дава възможност на собственика на всеки бизнес да спечели по-лесно доверието на клиентите си. Когато това име е станало еталон за коректност и откритост към клиентите, постигнаето на целите се превръща в много по-лесна задача. Допълнителните предимства, които произтичат са предоставянето на опита и обучението на служителите.

Силната, получила признание марка, носи в себе си голям пазарен потенциал. Клиентите търсят и приветстват известните и познати марки. Националните рекламни кампании правят една марка известна и запазват името и дейсността в паметта на клиентите, които от своя страна са сигурни, че няма да бъдат разочаровани от фирмата, която стои зад марката.

Фирмите постигнали значителни резултати са вече известни, а за тези, които се опитват да ги настигнат е необходимо много планиране, опити и грешки. С франчайзингът пътят е отъпкан, независимо дали става въпрос за намирането на най-добрите местоположения за офиси, обезпечаването с оборудване и техника, обучението на персонала и т.н. Като част от голям бизнес, франчайзът може да се възползва от вече изградени правила, норми и политики на работа. Не е нужно да вървиш сам, търсейки справочници и консултанти, които да правят проучвания и да дават отговори на необичайните запитвания на клиентите.

Ако франчайзът, от който се интересувате, има успешно минало и добро име, възможностите за нови успехи са значителни. От вас остава единствено да покачете упорствто и гъвкавост, за да можете да се радвате на изненадващо добри резултати.

Васил Георгиев


Няма коментари:

Публикуване на коментар